MinSide gir tilgang til data med en sikker innlogging for sluttbrukere. 

Dine støttespillere kan få tilgang til å redigere egen kontaktinformasjon og samtykker, se og endre avtaler, samt tilgang til for eksempel årsoppgave etter skatteinnberetning.

Våre MinSide-moduler er beregnet på brukere som har behov for en begrenset tilgang til data i databasen, men som ikke skal ha full CRM-tilgang. Eksempler på dette er gruppeledere, lokallagsledere, kursarrangører og gateververe. 

Gruppeledere får oversikt over gruppens medlemmer, og kan kommunisere med dem. Gateververe får et grensesnitt for gateverving og elektronisk signering av AvtaleGiro og Vipps. Kursarrangører kan sette opp påmeldingsskjemaer og hente ut deltakerlister og organisere arrangementene sine.

    

NMS og NMSU (se bilde over og under)  bruker MinSide slik at Lokallagsledere selv kan ha full oversikt over sine medlemmer. Medlemmer og giverne kan selv logge seg inn i MinSide for å endre egen informasjonsprofil, se årsoppgave etter skatteinnberetning og ha oversikt over egen givertjeneste. De kan også melde seg på leirer og arrangementer. 

  

Streetrecruiter

Verving nye støttespillere er jo noe av det morsomste fundraisere gjør, og med gode og effektive verktøy for å håndtere det praktiske er sjansen for suksess mye større. Vi har kalt vårt verktøy for verving Streetrecruiter, og det er tilgjengelig på alle skjermflater.

Jeg ønsker mer informasjon

Andre produkter