Styrk engasjementet og skap brukerinteraksjon med Profundo MinSide

Har du et ønske om å gi dine støttespillere og organisasjonens frivillige en enkel og sikker måte å få tilgang til relevant informasjon og administrere egne opplysninger? 

Dine støttespillere kan få tilgang til å redigere egen kontaktinformasjon og samtykker, se og endre avtaler, samt tilgang til for eksempel årsoppgave etter skatteinnberetning.

Profundo MinSide er en brukervennlig og sikker plattform som gir sluttbrukere en personlig innloggingsportal med tilgang til relevant data. Ved å tilby en begrenset tilgang til databasen, kan du gi gruppemedlemmer, lokallagsledere, kursarrangører og gateververe muligheten til å administrere sine egne opplysninger og samhandle med organisasjonen på en effektiv måte.

For gruppeledere gir MinSide en praktisk oversikt over gruppens medlemmer, slik at de kan effektivt kommunisere med dem og koordinere aktiviteter. Gateververe får tilgang til et dedikert grensesnitt for gateverving, inkludert elektronisk signering av AvtaleGiro og Vipps. Dette gir dem verktøyene de trenger for å lykkes i sitt viktige arbeid med å skaffe økonomisk støtte til organisasjonen. Kursarrangører vil sette pris på muligheten til å opprette påmeldingsskjemaer, hente ut deltakerlister og organisere arrangementene sine på en mer strømlinjeformet måte.

    

NMS og NMSU (se bilde over og under)  bruker MinSide slik at Lokallagsledere selv kan ha full oversikt over sine medlemmer. Medlemmer og giverne kan selv logge seg inn i MinSide for å endre egen informasjonsprofil, se årsoppgave etter skatteinnberetning og ha oversikt over egen givertjeneste. De kan også melde seg på leirer og arrangementer. 

 

En av de største fordelene med Profundo MinSide er at det bidrar til å styrke engasjementet blant dine støttespillere og frivillige. Ved å gi dem en enkel måte å samhandle med organisasjonen og ha kontroll over sine egne opplysninger, oppmuntrer du til en mer aktiv deltakelse og en følelse av tilhørighet. Dette kan resultere i økt lojalitet, økt deltakelse på arrangementer og en mer bærekraftig økonomisk støtte.

Streetrecruiter

Verving nye støttespillere er jo noe av det morsomste fundraisere gjør, og med gode og effektive verktøy for å håndtere det praktiske er sjansen for suksess mye større. Vi har kalt vårt verktøy for verving Streetrecruiter, og det er tilgjengelig på alle skjermflater.

Jeg ønsker mer informasjon

Andre produkter