Alt er som det skal. 
Det er ingen problemer med tilgjengeligheten eller tilkoblingene til ProFundos systemer.