Lokallagsmodul i MinSide

Har dere lokallag og regionsforeninger som trenger oversikt over egne medlemmer? Kanskje søker dere også støtte fra Frifond? Da er vår lokallagsmodul noe for dere.

Lokal medlemshåndtering gir organisasjonen et verktøy for å håndtere medlemmene på en smidig måte. Lokallagene kan vedlikeholde opplysninger om seg selv, og håndtere medlemmer og verv, sende e-post og SMS, sende betalingslenke for betaling av kontingent med Vipps eller kort, m.m.

Hvis lokallagene også skal følge opp egne givere kan modulen utvides til å inneholde oversikt og status for faste givere.

Vi har laget en FriFonds-utvidelse som sparer organisajonen for masse arbeid.  Lokallagene sender inn sine årsrapporter og søknader om støtte gjennom MinSide, og  modulen støtter arbeidsflyten for godkjenning av søknader og fordeling av penger i etterkant.

Vårt mål er å bidra til at kommunikasjonen mellom sentrale og lokale ledd av organisasjonen går smidig og effektivt.

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer