Del denne artikkelen:

God oppfølging av medlemmene? Stor aktivitet i lokallagene? ProFundo har super lokallagsmodul med nyttige verktøy for effektiv oppfølging av lokalag.

Lokal medlemshåndtering gir lokallagene og organisasjonen et verktøy for å håndtere medlemmene på en smidig måte.

Lokallagene kan vedlikeholde opplysninger om seg selv, og håndtere medlemmer og verv, sende e-post og SMS til medlemmene og vervinnehaverne direkte fra modulen, sende betalingslenke for betaling av kontingent med Vipps eller kort, m.m.

Modulen kan utvides med tilleggene Frifond og/eller Givertjeneste. Med Frifond kan lokallagene sende inn sine årsrapporter og søknader om støtte. Modulen støtter arbeidsflyten for godkjenning av søknader og fordeling av penger.

Lokallag som har egen givertjeneste kan bruke Givertjeneste til å samle inn penger og holde oversikt over sine givere.

 

Ta kontakt her dersom du ønsker en uforpliktende samtale om vår lokallagsmodul.Motta nyhetsbrev med gode tips!