Vi leverer relevante betalingsløsninger, og alltid med mål om å få mest mulig data på betalere inn i CRM for å sikre god dubletthåndtering og videre oppfølging.

Vi har fokus på å lage webløsninger på en måte som gjør at nyutvikling og kobling til fremtidige betalingsmuligheter kan gjøres tilgjengelig for alle organisasjoner med enkelt oppsett.

Markedet utvikler seg og vi ønsker å være der med de løsningene som gir god ROI for våre kunder.

Betalingsløsningene er tilgjengelige i gaveskjemaer, medlemsskjemaer, nettbutikk, MinSide, gateverver-verktøy og mer.

De mest bruke løsningene for betaling av avtaler (giver, medlem og abonnent) er:

For enkeltinnbetalinger brukes:

Felles for våre løsninger er at vi i ProFundo sikrer at alle trekk blir sendt når de skal, og innbetalingsfiler blir innlest daglig. Så kan dere jobbe med den viktige oppfølgingen og videreutviklingen av kontakter.

Les om mulighet for skattefradrag for giveren via Vipps

Les mer om hver av betalingsintegrasjonene i lenkene under.

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer

Integrasjoner:

Integrasjon mot Vipps Hurtigkasse

- gjør det enkelt å gi

Integrasjon mot Vipps gjør det superenkelt for dine givere å betale fast eller enkeltgaver via Vipps Hurtigkasse. Fra ProFundoCRM kan du raskt konvertere giverens avtale fra giro til Vipps løsningen.