Vi leverer relevante og innovative betalingsløsninger med fokus på å samle så mye data som mulig om betalerne inn i CRM-systemet for å sikre en effektiv dubletthåndtering og videre oppfølging.

Vårt mål er å utvikle webløsninger som er enkle å sette opp og som gir mulighet for å koble til fremtidige betalingsmuligheter for å møte markedets krav. Vi ønsker å være i forkant av utviklingen og tilby løsninger som gir god ROI for våre kunder. Våre betalingsløsninger er tilgjengelige i gaveskjemaer, medlemsskjemaer, nettbutikk, MinSide, gateverver-verktøy og mer.

De mest bruke løsningene for betaling av gaver, avtaler (giver, medlem og abonnent) er:

Felles for våre løsninger er at vi i ProFundo sikrer at alle trekk blir sendt når de skal, og innbetalingsfiler blir innlest daglig. Så kan dere jobbe med den viktige oppfølgingen og videreutviklingen av kontakter.

Les om mulighet for skattefradrag for giveren via Vipps

Les mer om hver av betalingsintegrasjonene i lenkene under.

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer

Integrasjon mot Vipps Hurtigkasse

Gjør det enkelt å gi