Elektronisk handelsformat – send i EHF-format fra ProFundo CRM

ProFundo CRM kan settes opp med EHF som faktureringsalternativ til bruk ved enkeltvis fakturering

Elektronisk handelsformat (EHF) er statens standard for elektronisk fakturering. De fleste offentlige virksomheter, etater, helseforetak og en del private bedrifter tar ikke lengre imot fakturaer på papir eller epost.

For organisasjoner som fakturerer skoler, kommuner eller andre offentlige etater er dette derfor et helt nødvendig verktøy. Samtidig er det både enkelt og effektivt. Ved å sende faktura på denne måten sparer man tid og porto fordi alt går elektronisk. I tillegg er det selvfølgelig miljøvennlig ved at man reduserer papirbruk.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt>>