Gjennom aptXact identifiseres de beste tidspunktene i giverreisen for å ringe en giver og oppnå best mulig resultat. Seleksjonen baserer seg på giveres respons og aktiviteter slik at ringelister genereres kontinuerlig.

Analyser av resultater samles i egne rapporter både før oppstart og over tid. Slik kan du hele tiden følge resultatene. Dette gir både bedre oversikt over giverne og et bedre beslutningsgrunnlag for videre aktiviteter.

Ved å benytte aptXact:

  • økes inntektene fra giverne ved at man er mer presis og relevant i TM-komunikasjonen med giverne
  • spares tid fordi man automatiserer og effektiviserer TM-kampanjer
  • beslutninger blir bedre med relevant informasjon tilgjengelig når man trenger det.

 

 

aptXact er et verktøy som hjelper oss å finne den riktige balansen mellom kortsiktige inntekter og langsiktig relasjon. Vi skåner de giverne som ikke vil prate med oss, mens vi bygger relasjon med de som liker å prate i telefonen.

aptXact består av en grunnmodul. I tillegg tilbys følgende samtaleoppfølginger:

  • Velkomstsamtaler
  • Påminnelsessamtaler – nye givere
  • Påminnelsessamtale – eksisterende givere
  • Konverteringsamtaler – fra sporadisk til fastgiver
  • Konverteringsamtaler – fra OCR til AvtaleGiro
  • Hevingssamtaler
  • Winback-samtaler

 

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer

Regnskogfondet bruker aptXact:

AptXact er en viktig del av vårt CRM-løp. Vi opplever at Dialog er noe mer enn et TM-byrå. De kommer også med gode innspill om videre-utvikling for å øke inntekst-muligheter.

Marianne Beichmann, Markedsrådgiver

aptXact leveres i samarbeid med Dialog Norge.
Kontakt: Terje Schea: terje@dialognorge.no,
mob: 481 92 596
Les mer på Dialognorge.no

Dialog Norge