I forbindelse med GDPR oppdager flere og flere mulighetene som ligger i våre Min Side-løsninger. Min Side har egen modul for angivelse og vedlikehold av samtykker og reservasjoner.

I Min Side Infoprofil skal eventuelle reservasjoner fra Reservasjonsregisteret i Brønnøysund vises dersom innlest i databasen, og her skal overordnede/overstyrende kundespesifikke reservasjoner og samtykker kunne gis.

En enkel modul som reduserer administrasjon og som oppleves nyttig og bra – ikke minst for sluttbruker.

I Caritas Norge vurderte de ulike måter å hente inn samtykke for de forskjellige henvendelser og behandlinger. De landet på å konsentrere all kommunikasjon for samtykke rundt Min side-løsningen.

– Vi har behov for å hente inn samtykke fra givere, nyhetsbrevmottakere og andre, men innså raskt at det ville bli krevende å følge opp besvarelser i ulike kanaler. Nå konsentrerer vi oss om å få alle støttespillere til å gå inn på Min Side for å registrere sitt samtykke. Her gir de enkelt sitt samtykke for å motta informasjon i de ulike kanalene – på ett sted. Det gjør det lettvint å lage de nye adresseuttakene basert på samtykke for kommunikasjonskanaler som magasin, nyhetsbrev og SMS, sier Ellen Høvik, markeds – og kommunikasjonssjef i Caritas Norge.

Ellen Høvik

markeds-og kommunikasjonssjef, Caritas

Vi leverer

Jeg ønsker mer informasjon

God adressekvalitet handler om å ta giverne, medlemmene og øvrige kontakter på alvor. Det er også en svært god investering.