Fundraising og medlemspleie er avgjørende for å øke veksten og beholde støttespillere. Hos oss tilbyr vi skreddersydde løsninger for å innhente kontaktinformasjon og opprettholde en god dialog med dine støttespillere, som kan bidra til å styrke din organisasjon.

Rekruttering

For å rekruttere flere støttespillere er det viktig å tilby innmeldingsskjemaer som er enkle å bruke. Vårt web-verktøy, webadmin, gir deg muligheten til å redigere webskjemaer og lage post-skjemaer som enkelt kan integreres på din nettside. Vi anbefaler å benytte ulike kanaler for rekruttering, inkludert dedikerte websider for nye faste givere, medlemmer og enkeltgaver. I tillegg tilbyr vi en nettbutikk for symbolske gaver og en streetrecruiter -løsning for effektiv gateverving og andre vervekampanjer. Vi støtter også integrasjon med crowdfunding-systemer, SMS-leverandører og TM-byråer, samt tilbyr websider for datafangst og leadsgenerering.

 

Pleie og oppfølging reduserer frafall

En god pleie og oppfølging av støttespillerne er nøkkelen til å redusere frafall. Med vårt multikanal takkeprogram kan du enkelt sette opp takkemeldinger via SMS, e-post eller brev, spesielt rettet mot større gaver eller givere i aldersgrupper hvor brev er viktig. Du kan selv administrere takkeprogrammet, eller la vårt dedikerte team avlaste deg. Vi har erfarne medarbeidere som sikrer at du aldri glemmer å takke eller følge opp.

Vi har også utviklet automatiserte oppfølgingsløp, inkludert integrasjoner med TM byråer, som hjelper deg med manglende avtalebetaling, velkomstsamtaler, winback-initiativer og økekampanjer. Små oppgaver som SMS-hilsener til nye givere og medlemmer, SMS gratulasjoner på bursdager og velkomstsamtaler, kan også bidra til riktig oppfølging til rett tid.

Vi tar oss også av skattefradragsinnberetning og utsendelse av årsoppgaver via e-post, SMS eller post, og sørger for en effektiv håndtering av disse viktige prosessene.

Med vår MinSide lokallagsmodul kan lokallagsledere gi direkte oppfølging til medlemmene sine, dersom arbeidet skal flyttes fra sentralt hold til det lokale nivået. Dette skaper en nær og personlig oppfølging, samtidig som organisasjonens overordnede mål blir ivaretatt.

Jeg ønsker mer informasjon

ProFundo Creative

– et lite og litt annerledes byrå. Vi brenner for at din sak skal kommuniseres på en måte som viser frem deres hjertesak til de riktige mottakerne.

Dialog med giverne

Øk inntektene fra giverne ved en presis og relevant TM-kommunikasjon.