Alle som jobber med fundraising og medlemmer bør være opptatt av både rekruttering for vekst og pleie for å beholde dem. Det er vi.

Alle våre løsninger tar høyde for best mulig innhenting av kontaktinformasjon, som du trenger for å holde god dialog med støttespillere.

Rekruttering

For å blir god på rekruttering må innmeldingsskjemaer oppleves enkle for brukeren. Vi ønsker jo ikke å miste dem underveis.

I webadmin, som er vårt web-verktøy, kan dere redigere webskjemaer selv, eller lage post-skjemaer som deres nettside sender informasjon til.

Det er lurt å tenkte rekruttering i ulike kanaler.

  • Websider for nye fastgiver, nye medlemmer og enkeltgaver. Enkelt å bruke til sosiale medier, med tracking på kilde.
  • Nettbutikk for symbolske gaver.
  • Streetrecruiter for gateverving og andre vervekampanjer.
  • Integrasjon med crowdfunding systemer, SMS leverandører og TM byråer
  • Websider for datafangst og leadsgenerering, f.eks. ved underskriftskampanjer.

Pleie og oppfølging reduserer frafall

Det er viktig å si takk for gaver, men det må ikke være et brev. Med vår multikanal takkeprogram kan du sette opp takk i SMS, epost eller brev til de større gavene, eller givere i aldersgrupper hvor brev er viktig.

Dere kan selv håndtere takkeprogrammet, eller vi kan avlaste dere. På vårt servicekontor har vi medarbeidere som kan sikre at dere aldri glipper på takking eller oppfølging.

De siste årene har vi utviklet en rekke automatiske oppfølgingsløp, som også inkluderer en integrasjon med TM byrå for de gode samtalene. Ler mer om aptXact her. De mest brukte oppfølgingsløpene er ved manglende avtalebetaling, velkomstsamtaler, winback og økekampanjer

Det kan være de små tingene som teller, derfor kan mange små autojobber bety mye. SMS til nye givere og medlemmer, SMS gratulasjon på bursdager, velkomstsamtaler.

Mange automatiske oppfølgingsløp som sikrer riktig oppfølging til rett tid.

Og, la oss ikke glemme skattefradrag. Vi ordner gjerne alt med skattefradragsinnberetning og utsendelse av årsoppgaver (e-post/SMS/post) for dere.

I MinSide lokallagsmodul kan lokallagsledere gi sine medlemmer oppfølging direkte, hvis arbeidet skal flyttes fra sentralt hold til lokalt.

 

ProFundo Creative

– et lite og litt annerledes byrå. Vi brenner for at din sak skal kommuniseres på en måte som viser frem deres hjertesak til de riktige mottakerne.

Jeg ønsker mer informasjon

AtXact - dialog med giverne

Øk inntektene fra giverne ved en presis og relevant TM-kommunikasjon. Spar tid med automatisering og ta beslutninger basert på relevant informasjon når du du trenger det.

Ler mer om aptXact her.