Fundraising og medlemspleie er viktige elementer for å øke veksten og beholde støttespillere. Vi tilbyr løsninger som hjelper deg med å innhente kontaktinformasjon for å holde en god dialog med dine støttespillere.

Rekruttering

For å rekruttere flere støttespillere, er det viktig at innmeldingsskjemaene oppleves som enkle å bruke. Vårt web-verktøy, webadmin, gir deg muligheten til å redigere webskjemaer og lage post-skjemaer som kan sendes til din nettside. Det er også lurt å tenke rekruttering i ulike kanaler, som for eksempel:
– websider for nye fastgivere, nye medlemmer og enkeltgaver
– en nettbutikk for symbolske gaver
streetrecruiter for gateverving og andre vervekampanjer
– integrasjon med crowdfunding systemer
– SMS leverandører og TM byråer
– websider for datafangst og leadsgenerering

 

Pleie og oppfølging reduserer frafall

For å redusere frafall er det viktig å ha en god pleie og oppfølging av støttespillerne. Vårt multikanal takkeprogram gir deg muligheten til å sette opp takk i SMS, e-post eller brev til de større gavene, eller givere i aldersgrupper hvor brev er viktig. Du kan enten håndtere takkeprogrammet selv, eller vi kan avlaste deg. Vi har medarbeidere som kan sikre at du aldri glipper på takking eller oppfølging.

Vi har også utviklet automatiske oppfølgingsløp, inkludert integrasjoner med TM byråer for gode samtaler, som kan hjelpe deg med manglende avtalebetaling, velkomstsamtaler, winback og økekampanjer. Mange små autojobber, som SMS til nye givere og medlemmer, SMS gratulasjoner på bursdager, og velkomstsamtaler, kan også hjelpe med å sikre riktig oppfølging til rett tid.

Vi ordner også skattefradragsinnberetning og utsendelse av årsoppgaver (e-post/SMS/post) for deg.

I MinSide lokallagsmodul kan lokallagsledere gi sine medlemmer oppfølging direkte, hvis arbeidet skal flyttes fra sentralt hold til lokalt. 

Jeg ønsker mer informasjon

ProFundo Creative

– et lite og litt annerledes byrå. Vi brenner for at din sak skal kommuniseres på en måte som viser frem deres hjertesak til de riktige mottakerne.

Dialog med giverne

Øk inntektene fra giverne ved en presis og relevant TM-kommunikasjon.