Spesiallaget for underskriftskampanjer

WebAdmin er vårt verktøy for effektivt å sette opp og konfigurere ulike webløsinger, og det fungerer perfekt til å sette opp ulike former for opprop og underskriftskampanjer. Her kan dere selv opprette og redigere, og hive dere rundt med nye kampanjer på få minutter. Helt integrert, selvsagt.

Datafangstskjema har også en visning som teller underskrifter. Her kan du selv velge hvordan resultatet skal vises:

Websidene for datafangst skriver direkte inn i CRM, med standard dublettsjekkfunksjonalitet. Målet er å ha all informasjon om dere støttespillere i ett og samme 360-bilde. Underskriften tagges med kampanjens unike aksjonsnummer som gjør det enkelt å selektere på hvem som har signert for videre leadsoppfølging, takking, opptelling og rapportering.

Websidene laget i datafangstmodulen kan brukes som personifiserte URL til eksisterende navn i databasen, til både SMS og epostutsendelser. ProFundo har SMS integrasjon med LinkMobility og Puzzel som standardløsning. Begge fungerer godt til underskriftskampanjer og leadsarbeid. Kodeordene og hva de skal opprette i databasen, og kvitteringstekster settes også opp og redigeres direkte i Webadmin. 

Ved å benytte ulike undersider til datafangst i ulike kanaler kan kilde tagges i aktiviteten som kommer inn, og gjøre det mulig å analysere på hvilke kilder som driver flest underskrifter.

Automatisert leadsoppfølgingsløp (for rekruttering av medlemmer eller givere) kan settes opp i samarbeid med konsulent i ProFundo, og kobles direkte til både epost, SMS og TM-oppfølging i ulike ledd av oppfølgingen.

  Er dere klare til å sette igang?

  Ta kontakt med oss for bestilling, eller om du ønsker mer informasjon.

  Dyrevernalliansen bruker datafangstmodulen til å hente inn nye navn som følges opp med oppfordring om givertjeneste.

  Jeg ønsker mer informasjon

  Vi leverer

  Underskriftskampanjemodulen har vært veldig nyttig for oss i leadskampanjene våre. Vi har i løpet av kort tid fått mange nye leads, og med denne modulen har vi enkelt kunnet lage nye underskriftskampanjer og giveawaykampanjer og få disse i gang raskt. Videre oppfølging av leads’ene går også veldig greit – navnene sendes videre til byrået vi bruker til telefonoppfølging og slik får vi enkelt inn nye givere.

  Thea Tøstie, kommunikasjonsrådgiver Dyrevernalliansen