I våre løsninger kan du effektivt sette opp og konfigurere ulike webløsninger for leadshåndtering og datafangst. Det er fleksibelt og fungerer perfekt for eksempel til opprop og underskriftskampanjer. Det tar kort tid å opprette og redigere tilpassede felter og kampanjer settes opp fullt integrert med resten av CRM, selvsagt.

Her er 3 eksempler til hva du kan bruke datafangst til:

  1. Registrere frivillige
  2. Påmelding til gratis arrangementer
  3. Underskriftskampanjer

Automatisk takk blir sendt ut etter at data er lagret. Hva med å følge opp en underskrift med å spørre om en engangsdonasjon eller å blir fast giver til organisasjonens viktige formål?

En ‘teller’ kan gi inspirasjon. Man ser at engasjementet vokser! I oppsettet for datafangstskjema hos oss kan du lage visninger som teller det du måtte ønske, om det er antall underskrifter eller påmeldinger, og du kan velge blant flere visninger:

Målet er å ha all informasjon om støttespillere i ett og samme 360-bilde. Underskriften tagges med kampanjens unike aksjonsnummer som gjør det enkelt å selektere på hvem som har signert for videre leadsoppfølging, takking, opptelling og rapportering. Websidene kan brukes som personifiserte URL til eksisterende navn i databasen, til både SMS og epostutsendelser.

Dyrevernalliansen bruker datafangstmodulen til å hente inn underskrifter. Telleren er valgt som en sirkel hvor man til enhver tid kan se hvor mange som har registrert sin underskrift. Se siden her.

Underskriftskampanjemodulen har vært veldig nyttig for oss i leadskampanjene våre. Vi har i løpet av kort tid fått mange nye leads, og med denne modulen har vi enkelt kunnet lage nye underskriftskampanjer og giveawaykampanjer og få disse i gang raskt. Videre oppfølging av leads’ene går også veldig greit – navnene sendes videre til byrået vi bruker til telefonoppfølging og slik får vi enkelt inn nye givere.

Thea Tøstie

Kommunikasjonsrådgiver, Dyrevernalliansen

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer