Årsskifte igjen? Giverne skal ha årsoppgave og gaver innberettes. Husk mulighet for å levere årsoppgave via Min Side. Det er både miljøvennlig og arbeidsbesparende.

Når året er omme, skal giverne ha hver sin årsoppgave og alle gaver skal innberettes til Skatteetaten. Det ordner ProFundo! 

Givere kan få skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner og vitenskapelig forskning. Forutsetningen er at organisasjonen har godkjenning, og at gaver og fødselsnummer innberettes elektronisk til Skatteetaten.
Antallet godkjente organisasjoner øker og skattefradragsrett oppfattes som et kvalitetsstempel. Fradragsmuligheten motiverer gjerne giverne til å gi flere og større gaver.

ProFundo sørger for utsendelser og innrapporteringer for en rekke av store og små organisasjoner. Vi har effektive produksjonsmetoder for datahåndtering og utsendelse av årsoppgavefiler via Grafisk Digital som sørger for print, pakking og postinnlevering. Vi kan gjøre hele eller deler av jobben.

INNBERETNING
En forutsetning for skattefradrag er at Skatteetaten får innberettet hvem som har gitt gaver og hvor mye hver enkelt har gitt. ProFundo utfører hovedinnberetning og lager tilleggs- og endringsoppgaver etter nærmere avtaler med den enkelte organisasjon.

ÅRSOPPGAVE

En annen forutsetning er at organisasjonen sender årsoppgave til giver med informasjon om hva som er innberettet. Informasjonen skal inneholde fødselsnummer og tillates ikke sendt som e-post. ProFundo hjelper også en rekke organisasjoner med oppsett, produksjon og utsendelse av oppgavene. I tillegg har vi hos ProFundo godkjent ordning for levering av årsoppgaver til giver via Min Side. Organisasjoner som velger denne løsningen sparer betydelige beløp på porto og materiell, man sparer miljøet for unødvendig papirforbruk og ikke minst sparer man en masse tid på at giver selv kan registrere sitt fødselsnummer elektronisk.

FØDSELSNUMMER

Datatilsynet anbefaler innhenting av fødselsnummer fra den enkelte giver, men det gir ikke alltid så god respons som man skulle ønske. ProFundo kan bidra med maskinell påføring av fødselsnummer hentet fra Folkeregisteret.

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer