Del denne artikkelen:

Snart årsskifte! Giverne skal ha årsoppgave og gaver innberettes. I år er beløpsgrensen for fradrag endret nok en gang. Vi minner også om mulighet for å levere årsoppgave via Min Side. Det er både miljøvennlig og arbeidsbesparende.

2020 – nytt år, nye gaver, nye givere og nye medlemmer! Men nå skal også de fradragsberettigede gavene innrapporteres. Det ordner ProFundo!

Givere kan få skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner og vitenskapelig forskning. Forutsetningen er at organisasjonen har godkjenning, og at gaver og fødselsnummer innberettes elektronisk til Skatteetaten.

Ta kontakt her dersom du ønsker en uforpliktende samtale om hjelp til skattefradragsinnberetning.

Antallet godkjente organisasjoner øker og skattefradragsrett oppfattes som et kvalitetsstempel. Fradragsmuligheten motiverer gjerne giverne til å gi flere og større gaver.

Helt siden ordningen med denne type skattefradrag ble etablert, har ProFundo sørget for utsendelser og innrapporteringer for en rekke av store og små organisasjoner. Vi har effektive produksjonsmetoder for datahåndtering, materiellutforming, fortrykk, print, ferdiggjøring, pakking og postinnlevering. Vi kan gjøre hele eller deler av jobben.

INNBERETNING

En forutsetning for skattefradrag er at Skatteetaten får innberettet hvem som har gitt gaver og hvor mye hver enkelt har gitt. ProFundo utfører hovedinnberetning og lager tilleggs- og endringsoppgaver etter nærmere avtaler med den enkelte organisasjon. For 2019 er beløpsgrensen økt fra året før, slik at man nå får fradrag for gavebeløp på mellom 500 og 50.000 kroner gitt i 2019. Fradragsprosenten er justert til 22%.

 

ÅRSOPPGAVE

En annen forutsetning er at organisasjonen sender årsoppgave til giver med informasjon om hva som er innberettet. Informasjonen skal inneholde fødselsnummer og tillates ikke sendt som e-post. ProFundo hjelper også en rekke organisasjoner med oppsett, produksjon og utsendelse av oppgavene. I tillegg har vi hos ProFundo godkjent ordning for levering av årsoppgaver til giver via Min Side. Organisasjoner som velger denne løsningen sparer betydelige beløp på porto og materiell, man sparer miljøet for unødvendig papirforbruk og ikke minst sparer man en masse tid på at giver selv kan registrere sitt fødselsnummer elektronisk.

 

FØDSELSNUMMER
Datatilsynet anbefaler innhenting av fødselsnummer fra den enkelte giver, men det gir ikke alltid så god respons som man skulle ønske. ProFundo kan bidra med maskinell påføring av fødselsnummer hentet fra Folkeregisteret.
Merk at det også finnes en egen rapport i Tindra / eget dashbord-element i ProFundo CRM som lister fødsels- og organisasjonsnummer registrert med feil / dubletter. Denne bør gjennomgås i forkant at årets innberetning for å minimere feil og mangler.


Motta nyhetsbrev med gode tips!