Tid for skattefradragsinnberetning?

Snart årsskifte! Giverne skal ha årsoppgave og gaver innberettes. I år er beløpsgrensen for fradrag endret nok en gang. Vi minner også om mulighet for å levere årsoppgave via Min Side. Det er både miljøvennlig og arbeidsbesparende.


Les mer
Har dine lokale medarbeidere behov for et godt oppfølgingsverktøy overfor sitt nettverk?

Integrert MinSide

ProFundo har laget et ‘mini-CRM’ til bruk for oppfølging av de lokale heltene, aktivistene, giverne, CSR-bedriftene eller ildsjelene.


Les mer

Et lite og annerledes byrå – ProFundo Creative

Du har 15 sekunder på deg – hva skjer med brevet jeg akkurat har fisket opp av postkassa fra deg? Åpner jeg det eller finner det første og raskeste vei til papirgjenvinning? Du har sikkert erfart det selv. Konvolutten som får et vurderende blikk eller to før den går i den grønne dunken. Hvordan fanger du som avsender oppmerksomheten min?


Les mer

Gratulasjons-SMS som del av giverpleien hos Tro & Medier

Faste givere utgjør selve ryggraden i en organisasjons giverdatabase. Dessverre er det også en gruppe som svært ofte forsømmes av enkelte organisasjoner. Slik er det ikke hos Tro & Medier. Alle jubilanter får SMS-hilsen på dagen fra leder Jarle Haugland.


Les mer

Avlastning på giverservice?

Ferieavvikling, sykdom eller rett og slett bare veldig travelt? Dersom du trenger avlastning på telefon- og sentralbordtjenester, registrering og punch eller fortløpende utsendelse av salg, velkomstpakker og liknende, har ProFundo flinke medarbeidere som kan bistå.


Les mer

Vask mot Reservasjonsregisteret

Hensynet til givernes ønsker er avgjørende for å bygge nettverk og oppslutning om din gode sak. Da skal man også respektere reservasjoner og samtykker


Les mer
Frifond

Lokallag og medlemmer?

God oppfølging av medlemmene? Stor aktivitet i lokallagene? ProFundo har super lokallagsmodul med nyttige verktøy for effektiv oppfølging av lokalag.


Les mer

Si JA og utgjør en forskjell nå!!!

WebAdmin er ProFundo sin løsning for effektivt å sette opp og konfigurere ulike webløsinger for medlemmer og givere, MinSide-moduler, nettbutikk, SMS-kodeord, webservices m.m. Nå er også egen modul for ulike former for opprop, aktivisme og underskriftskampanjer på plass.


Les mer