Å miste avtalte gaver er kritisk. Givers engasjement følges ikke opp, organisasjonen taper inntekter og det går ut over hjertesaken. 

Det enkleste er selvfølgelig at giver benytter AvtaleGiro for sin giveravtale – det er effektivt og enkelt for giver, det gir mindre frafall, mindre administrasjon og sikre gaveoverføringer.

Men AvtaleGiro-trekkene bør selvsagt fungere som planlagt. Det hender de stopper opp, og det hender de aldri kommer i gang. Det er alvorlig. Noen ganger skyldes det forhold hos giver, andre ganger sviktende oppfølging, men det kan også skyldes tekniske forhold – som for eksempel at den øvre trekkgrense som er registrert hos Nets er satt for lav. 

For å sikre oppfølging av slike forhold, har vi laget et dashboard i Tindra som viser feilmeldinger fra Nets og avviste AvtaleGiro-trekk. Tidligere ble listene levert i PDF-format, men dersom ProFundo er mottaker av listen, legges den nå inn i Tindra slik at giverservice fortløpende kan følge opp navn og avtaler. Vi tilbyr også automatisk direktevarsling til giver via SMS slik at vedkommende kjappest mulig får beskjed og kan justere trekkgrensen via egen nettbank. 

Ikke la givergleden kveles av tekniske feil! Ikke gå glipp av avtalte gaver på grunn av unødvendig manuell oppfølging. Dette er en god løsning for å sikre bedre oppfølging av de beste giverne!

Ønsker du mer informasjon om denne modulen, ta kontakt>>

 

Eksempel på SMS-tekst som benyttes:

Kjære <FORNAVN>!  Vi er veldig takknemlig for ditt engasjement for en bedre verden. Vi er blitt varslet om at trekk på giveravtalen din ikke blir gjennomført pga at beløpsgrensen på trekket er for lav. Vi ber deg sjekke dette i nettbanken din. Ta kontakt med oss på info@braorganisasjon.no hvis du lurer på noe. Tusen takk for at du vil gjøre verden bedre!

Vennlig hilsen
BraOrganisasjon