Det lanseres nå et nytt løp for print av takkebrev, giroer og mer. Ved å standardisere formatet og samkjøre produksjoner hos vår printpartner, får vi bedre og mer effektive leveranser.


Post, porto og tradisjonell brevhåndtering gjennomgår dramatiske endringer for tiden. Monopolet på distribusjon er opphevet og utsendelsesmønstre endres. Posten Bring sluttet i 2016 å levere på lørdager, og det ser ut til at vi fra 2020 kun får postlevering annen hver dag. Årsaken er digitalisering og at andre kanaler tar over, noe som gir et raskt fallende postvolum. Dessverre rammer dette tradisjonelle innsamlingskanaler hardt. Utsendelser forsinkes og portokostnadene øker dramatisk. Det blir ekstremt viktig å få til effektive digitale løsninger. Samtidig må man klare å utnytte de muligheter som finnes for å effektivisere mer tradisjonelle utsendelser.

 
Sammen med Grafisk Digital har vi nå på plass en løsning som effektiviserer også de tradisjonelle utsendelsene – med topp kvalitet og gode betingelser.

 
Foreløpig forutsettes ensidig print i A4-format uten vedlegg, men vi utvider raskt med andre formater utover våren. Takkebrevene pakkes i helt hvit standard C5-konvolutt med stort vindu. I stedet for å legge logo utenpå konvolutten settes denne over adressefeltet så den bli synlig i konvoluttvinduet. Formatkravet gjør nok at løsningen ikke er aktuell for alle typer utsendelser, men betydelige reduksjon i kostnad gjør at det allikevel er en meget aktuell løsning for utsendelser som takkebrev, faste giroer, årsoppgaver m.m.

 
Grafisk Digital på Straume utenfor Bergen er en av landets ledende print-sentraler. Daglig leder Jarle Lysebo kommenterer: Grafisk Digital har 15 års erfaring med utsendelse av brev og giro for norske organisasjoner og bedrifter. Antall kunder er raskt voksende. Noe av suksessen ligger i at vi har standardisert det som kan standardiseres og automatisert det som kan automatiseres. Samtidig har vi beholdt muligheten for at hver kunde kan ha sin profil. Fargeprint på hvite ark eller giroblanketter gir samme resultat som spesialtrykkede blanketter, men lagerhold og logistikk er mye enklere. Det samme gjelder våre konvolutter med stort vindu. Samme trykksak for alle, og hver kunde kan profilere seg på brevark slik at det vises i konvoluttvinduet. En genial løsning som sparer avsender for store kostnader uten at det går på bekostning av kvalitet…

 


Klikk her om du ønsker en uforpliktende samtale med noen hos ProFundo om det nye produksjonsløpet for print