Vær oppdatert på ønske om reservasjon

Hensynet til givernes ønsker er avgjørende for å bygge nettverk og oppslutning om din gode sak.

Da skal man også respektere reservasjoner og samtykker. DMer og TM er en sentral del av giveroppfølginger i flere organisasjoner. Flere givere reserverer seg i Brønnøysundregisteret. De ønsker ikke denne type oppfølging. Derfor er en oppdatert database viktig.

ProFundo tilbyr månedlig oppdatering av databasen med reservasjonsinformasjon fra Det Sentrale Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Påførte reservasjoner vises i ProFundo CRM under infoprofil på navn.

 

Bransjenormen

Sommeren 2018 ble bransjenormen oppdatert i forhold til bestemmelsene i den nye personopplysningsloven og også i forhold til endringer i markedsføringsloven fra januar 2018.

Viktige avsnitt ble viet hensynet til reservasjoner og samtykker, og gode formuleringer kom inn i Bransjenormens kapittel 11. Respektfull tilnærming til givere og medlemmer har alltid vært viktig og er avgjørende fra bransjen fortsatt. Det handler om selve grunnlaget for godt innsamlingsarbeid! Friend-making comes before fundraising, slo Ken Burnett fast i klassikeren Relationship Fundraising fra 1992. Tillit er vesentlig og hensyn til givers ønsker avgjørende for å bygge et nettverk og en folkebevegelse som slutter opp om din gode sak. Da skal man respektere reservasjoner og samtykker.

Reservasjonsregisteret i Brønnøysund holder oversikten over de som har reservert seg mot direkte markedsføring. Det betyr henvendelser til privatpersoner med ønsker om å selge varer, tjenester eller medlemskap. Før organisasjoner kan kontakte enkeltpersoner for denne type henvendelser MÅ man altså vaske adresselistene i forhold til reservasjoner i Brønnøysund. Unntaket er der hvor det foreligger avtale/samtykke eller hvor det finnes et eksisterende kundeforhold.

Bransjenormen sier at salg av lodd og andre produkter, verving av medlemmer og innsalg til fadderskap og faste givertjenester regnes som direkte markedsføring.  Denne typen henvendelser pr. post eller telefon til enkeltpersoner krever at man på forhånd vasker personopplysningene som skal benyttes mot Brønnøysundregisteret. Denne vasken skal utføres for de registrerte som ikke har et eksisterende kunde- eller giverforhold til organisasjonen. Vask mot Brønnøysundregisteret må utføres før første gangs henvendelse og for øvrige henvendelser senest 30 dager før markedsføring utføres. Vask skal skje mot registeret for reklame fra humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner (Se Bransjenormen kap.11.2).

Et springende punkt handler da – som mange vet – om hvordan organisasjonen forstår dette med eksisterende kunde- eller giverforhold. Bransjenormen drøfter dette i kap.11.3. Mange organisasjoner er allikevel opptatt av rekruttering av nye navn og også reaktivering av tidligere givere eller medlemmer som med årene ble passive og sluttet med å gi. Da blir reservasjonsvask viktig.

ProFundo kan hjelpe. Vi ønsker å fremme respekt for reservasjoner, og samtidig legge til rette for at de som ønsker å engasjere seg kan utfordres til å bli med. Vi har gode løsninger for månedlig oppdatering av databasen med reservasjonsinformasjon fra Det Sentrale Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt >>