Del denne artikkelen:

Ved å sende personlige lenker (PURL) med SMS til giver, kan giver med et enkelt klikk øke beløpet på sin giveravtale for 2020

Nyttår er tid for å gjøre opp status. Nyttår betyr ofte økte priser, og vi begynner på nye budsjetter. Et nytt regnskapsår ligger foran, og da må mye justeres. Mange organisasjoner utfordrer også giverne om å justere sine jevnlige bidrag. Når prisene stiger er man selvsagt avhengig av økte inntekter for å levere like godt for de gode saker.

Mange givere har stor forståelse for dette, men den praktiske håndteringen av en slik justering kan ofte være krevende og forårsake mye administrasjon.

Nå kan det bli enklere. ProFundo har koplet sammen løsninger på en spennende måte. Ved å sende ut en personlig lenke (PURL) via SMS til giver, kan giver klikke på lenken og styres til en landingsside som er ferdig utfylt med navn og beløp. Vi har en egen modul i WebAdmin-portalen hvor man kan rigge slike sider med gaveproduktet det gjelder, bilder, design, tekst og budskap.
Denne siden er igjen koplet til databasen og den aktuelle giveravtalen. Det betyr i praksis at giver kun trenger et enkelt klikk på landingssiden for å øke sitt månedlige bidrag med for eksempel 50 kr mnd. Ingen papir, ingen porto, ingen utfylling av personlig informasjon – kun ett klikk via mobilen og årets gavejustering er på plass.


Klikk her om du ønsker en uforpliktende samtale med noen hos ProFundo om løsning for enkel justering av giveravtaler for 2020Motta nyhetsbrev med gode tips!