Revitalisere deres medlemsarbeid?

 

Her gir vi deg noen ideer hvordan du kan bruke våre løsninger i medlemsarbeidet. Husk, tekniske løsninger som hjelper medlemmet å betale raskt, og tilbud om flere betalingsmåter er vel og bra. Men, teknikken er langt fra alt. Hva sier dere til medlemmene, og når?

Engasjere internt og eksternt: Hvordan, og hvem, rekrutterer nye medlemmer? 

ProFundo tilbyr:

 • rådgivning på hvordan dere kan rekruttere bedre
 • fleksible innmeldingsløsninger på web
 • skjema som registrerer hvem som verver,
 • gateverver-verktøy 
 • markedsanalyse og oppsett av digitale kampanjer

Rekruttering i ulike kanaler:

 • Websider for nye fastgiver, nye medlemmer og enkeltgaver. Enkelt å bruke til sosiale medier, med tracking på kilde.
 • Nettbutikk for symbolske gaver.
 • Streetrecruiter for gateverving og andre vervekampanjer.
 • Integrasjon med crowdfunding systemer, SMS leverandører og TM byråer
 • Websider for datafangst og leadsgenerering, f.eks. ved underskriftskampanjer.

Overraske positivt: Hvem og hvordan tar vi imot nye medlemmer? Hvordan oppfyller vi deres forventningene til oss?

ProFundo tilbyr:

 • kreative tjenester og tekstforfattere for de gode tekstene som setter medlemmet i forkus
 • ulike velkomsttekster til ulike grupper
 • automatikk for SMS og epost-utsendelser for å være raskt ute
 • automatikk for seleksjon til TM for velkomstsamtale
 • lokallagsmodul med varsling til ledere for lokal velkomst,
 • datafangstskjema for spørreundersøkelser for å bli bedre kjent med medlemmets ønsker.
 • medlemsservice for pakking og utsendelse av velkomstbrev/pakker

Kontinuerlig forbedring: Hvorfor melder folk seg ut, eller slutter å betale? Kan vi endre oss?

ProFundo tilbyr:

 • Analyser på frafallsårsaker
 • automatikk for seleksjon til TM for dropout eller winback-samtaler
 • automatikk for seleksjon til SMS og epost.utsendelser for winback
 • lokallagsmodul med varsling til ledere for lokal oppfølging av utmeldte
 • datafangstskjema for spørreundersøkelser for å lære mer om hvorfor de forlater organisasjonen
 • Rådgivning på hvordan man kan bli bedre

Pleie og oppfølging reduserer frafall

TAKK for gaver -men det må ikke være et brev. Med vår multikanal takkeprogram kan du sette opp takk i SMS, epost eller brev til de større gavene, eller givere i aldersgrupper hvor brev er viktig.

Dere kan selv håndtere takkeprogrammet, eller vi kan avlaste dere. Vårt supportteam kan sikre at dere aldri glipper på takking eller oppfølging.

De siste årene har vi utviklet en rekke automatiske oppfølgingsløp, som også inkluderer en integrasjon med TM byrå for de gode samtalene. Ler mer om aptXact her. De mest brukte oppfølgingsløpene er ved manglende avtalebetaling, velkomstsamtaler, winback og økekampanjer

Det kan være de små tingene som teller, derfor kan mange små autojobber bety mye. SMS til nye givere og medlemmer, SMS gratulasjon på bursdager, velkomstsamtaler.

Mange automatiske oppfølgingsløp som sikrer riktig oppfølging til rett tid.

Og, la oss ikke glemme skattefradrag. Vi ordner gjerne alt med skattefradragsinnberetning og utsendelse av årsoppgaver (e-post/SMS/post) for dere.

I MinSide lokallagsmodul kan lokallagsledere gi sine medlemmer oppfølging direkte, hvis arbeidet skal flyttes fra sentralt hold til lokalt.

 

ProFundo Creative

– et lite og litt annerledes byrå. Vi brenner for at din sak skal kommuniseres på en måte som viser frem deres hjertesak til de riktige mottakerne.

Jeg ønsker mer informasjon

AtXact - dialog med giverne

Øk inntektene fra giverne ved en presis og relevant TM-kommunikasjon. Spar tid med automatisering og ta beslutninger basert på relevant informasjon når du du trenger det.

Ler mer om aptXact her.