Vi ønsker Stiftelsen Sykehusbarn velkommen som kunde hos ProFundo.
Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at alle barn på sykehus skal ha gode opplevelser fylt med magiske øyeblikk, glede, smil og latter under behandlingsperioden. Det er ofte ikke så mye som skal til.

 Siri Fuskeland Hafsteen er daglig leder i Stiftelsen Sykehusbarn. Vi har stilt henne noen spørsmål rundt valget av ProFundo. 

Hvorfor valgte dere ProFundo som samarbeidspartner på CRM?

  • Det var en totalvurdering. Vi la stor vekt på deres kompetanse og erfaring innen fundraisingfaget, at vi har kommet inni et kompetansemiljø. De har ressurser som kan bistå i oppfølgingsarbeidet rundt giverhåndteringen for oss og er forover lente i forhold til utvikling av egen CRM løsning og implementering av nye fremtidsrettede tjenester. Det er viktig for en organisasjon med liten administrasjon.

 Hva jobber Stiftelsen Sykehusbarn med?

Vi i Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å spre glede, latter og varme til barn på sykehus i Norge. Det er tøft for barn å være innlagt på sykehus eller være pårørende til søsken eller foresatte som er syke. Målsettingen med alt vi gjør er å bedre forholdene for barn på sykehus ved å skape magiske øyeblikk og gode opplevelser i deres hverdag. Vi inkluderer alle barn og unge uavhengig av diagnose.

Konkret bidrar vi med finansiering til prosjekter som sykehusene selv drifter, eksempelvis Musikkterapi, Aktivitetstilbud og biler til Avansert Hjemmesykehus for barn (sykehuset kan reise hjem og gi behandling hjemme).

Vi etablerer og finansierer trivselstiltak som bla. ansiktsmalere, klovn, kodeklubb, barneforestillinger som vi selv drifter.

Vi leverer premier og gaver til tapre superhelter til alle avdelinger hvor det er barn på sykehus over hele landet, og utstyrer lekerom og fritidsrom med utstyr, møbler og inventar.

 

Hvilke kanaler har dere brukt til innsamling til nå, og hva er planen for videre vekst?

  • Vi  samler inn midler gjennom de fleste kjente kanaler og mottar støtte fra private givere og bedrifter. Når det gjelder de private giverne har vi ikke hatt gode nok systemer eller ressurser for å kunne jobbe godt med oppfølgingen og utviklingen av disse. Plan for videre vekst er bl.a å jobb mer målrettet med denne målgruppen og gi de muligheten til å bli fast givere. De fleste av våre private givere har støttet arbeidet vårt via Vipps kortnummer eller FB innsamlinger. Dette har vi lagt til rette for å kunne løse på en bedre måte nå bl.a i samarbeid med Profundo.

 

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer