I en tid hvor datadrevne beslutninger har blitt avgjørende, kan betydningen av benchmarking ikke undervurderes. Å forstå organisasjonens prestasjoner i forhold til sektoren som helhet og egne tidligere resultater, kan gi uvurderlig innsikt. Det kan understøtte strategiske beslutninger og øke organisasjonens inntekter når man kan ta riktige valg. Det er ikke bare et «kjekt å ha», men faktisk «nødvendig å ha».

Å benchmarke mot seg selv er det første og mest grunnleggende steget. Dette innebærer å følge de samme måleparametrene over tid for å identifisere trender, forbedringer eller områder som trenger oppmerksomhet. Det gjør det mulig å måle effekten av endringer som er implementert og gir en historisk kontekst for resultatene. Men å fokusere kun på egen sammenligning kan bli for snevert. Det er her sektorsammenligning kommer inn i bildet.

Lanseringen av Fundraising Monitor i Norge gjøres i samarbeid med Fundraising Norge. Jacob Møllemose fra MM Fundraising i Danmark er innleid konsulent for ProFundo.

Jacob Møllemose

Jacob Møllemose

Konsulent for Fundraising Monitor

Kristin Hvideberg Tobiassen
Leder, markedsavdelingen i ProFundo

Jeg ønsker mer informasjon

Andre produkter