Få unik tilgang til live analyse av rekrutterings- og inntektsdata. Med dashbord direkte i ProFundo CRM får våre organisasjoner data til innsiktsdrevne beslutninger.

Med støtte fra Innovasjon Norge har ProFundo lansert et verktøy for live monitorering av fundraisingsdata for norske innsamlings- og medlemsorganisasjoner; – Fundraising Monitor®. Tiden der man må bruke mye energi og ressurser på å definere og beregne nøkkeltall/KPI (key performance indicators) er over. Nå får du dem servert «realtime» i Monitor-dashboardet i ProFundo CRM.

I Fundraising Monitor ® har du en unik tilgang til data om egne prestasjoner, og benchmarking mot hvordan andre organisasjoner presterer. For første gang kan norske organisasjoner automatisk få sammenliknet sine innsamlingstall mot bransjetall på felles målestandarder.

Med gode analyser legger vi til rette for innsiktsdrevne beslutninger som kan bety mye for innsamlings- og rekrutteringsvekst i din organisasjon. Kunnskapen om hvor dere er gode, og hvor dere må jobbe for å bli bedre er gull verdt. Ikke minst også kjennskapen til hvor markedspotensialene finnes. 

Personvernet og datasikkerheten har hele tiden høy prioritet, og hver organisasjon får bare se sine egne prestasjoner, og gjennomsnittet av de andre. Ingen får se direkte hvordan andre enkeltorganisasjoner ellers presterer.

Ønsker du en uforpliktende demonstrasjon av hvordan Fundraising MONITOR fungerer? Ta kontakt med oss på post@profundo.no.

Fundraising isn’t about asking for money, it is about inspiring people to make a difference, and then helping them to make it.
– Ken Burnett –