Vi synes at organisasjonene hos oss har gjort en imponerende jobb i sommer. Særlig når det gjelder nyrekruttering av faste givere. Verdi på lovet årsbeløp i avtaler opprettet 01.06 til 15.08 har økt med 65 % fra i fjor til i år. Blant organisasjonene som er godt fornøyd er Stine Sofies Stiftelse og Bibelselskapet.

Stiftelse med eksplosiv fastgiverøkning og mange på Vipps

Hege Kristoffersen Olsen

Vi har snakket med markeds- og kommunikasjonsrådgiver Hege Kristoffersen Olsen, som er stolt over hva de har fått til i sosiale medier i sommer.

«Vi startet årets sommerkampanje for Barnerettsfadder-rekruttering (fastgivere) på Facebook 18. juni. Denne gangen hadde vi endelig Vipps faste betalinger som betalingsmulighet, som vi hadde stor tro på!

Sommerkampanjen er en video med vår Generalsekretær, Ada Sofie, som forteller en historie om en jente hun traff på Stine Sofie Senteret. Vi er opptatt av godt innhold, som vekker følelser. Ekte mennesker og ekte historier, med Ada som formidler fungerer veldig bra for oss. Dette i kombinasjon med riktig bruk av Facebook gir oss veldig gode resultater.

I perioden 18. juni – 31. juli fikk vi 1600 nye Barnerettsfaddere, hvorav 44% registrerte seg på Vipps, og 43% på AvtaleGiro. 13% har papirgiro/OCR som betalingsmåte, enten fordi de avbrøt signering av en av de andre, eller fordi de ønsket det. Men, vi vet at betalingsvilligheten på disse avtalene ofte er dårlig. Tidligere kampanjer har ca 25% endt på papirgiro/OCR, så det er nærliggende og tenke at dette tallet nå er lavere grunnet muligheten for Vipps faste betalinger i tillegg til AvtaleGiro, men det er litt tidlig å trekke konklusjoner rundt dette.

Jeg tror Vipps faste betalinger er kommer for å bli, og foreløpig vil leve godt parallelt med AvtaleGiro. For oss, som også sender ut papirgiroer, tror og håper jeg disse vil reduseres betydelig, da giverne får 2 valg, og sjansen da er større for at de velger Vipps eller AvtaleGiro.

Alle tallene er ikke klare, men det kan se ut som om vi har et litt høyere frafall på Vipps enn AvtaleGiro, ikke overraskende. Det positive er at vi får første betalingen umiddelbart. Dette vil vi følge nøye de neste månedene.

Avslutningsvis vil jeg bare oppmuntre andre organisasjoner til å ta i bruk Vipps faste betalinger og øke annonseringene på Facebook. Lærer man seg verktøyet godt, og har godt innhold, er vår erfaring at vi kan rekruttere flere tusen fastgivere i året via denne kanalen.»

 

Bibelselskapet, A/B testing og nye navn

Ann-Cathrine Kvistad

Innsamlingsleder Ann-Cathrine Kvistad er fornøyd med annonseringen i sommer, hvor de fikk mange helt nye givere og mer kunnskap om hvilke beløpsgrenser som fungerer for dem i Facebook.

«Målet vårt med innsamling på Facebook og Instagram er å nå nye mennesker i aldersgruppen 45-65 år, og det har vi gjort. Det er særlig nye navn som vi er fornøyde med, og det er enkeltgaver på Vipps og faste givere på SMS som vi har mest suksess med i kanalen. Vi har kjørt bildeannonser i Facebook Business med A/B testing i hele juli og august».

Analyse av resultater i etterkant er alfa og omega for å lykkes! Jeg bruker dette aktivt i planlegging av nye aktiviteter, og følger nøye med på frafallsprosenter pr kanal og betalingsmåte. I år har vi testet ulike SMS beløp i A/B test i Facebook, og det har vært nyttig.»

Et tips til andre er å teste ulike betalingsoppfordringer i annonseringen aktivt. Vi er dessverre ikke godkjent for innsamling gjennom Facebook Donate på grunn av vår Brønnøysund registrering, men det funger strålende å oppgi Vipps nummer direkte i Facebook innlegg.»

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer