De fleste organisasjoner starter i det små med få ansatte og lite ressurser. Etterhvert som man vokser kan dette by på utfordringer.

Noen tror kanskje at å være kunde hos ProFundo at vi overtar «alt» for dere. Vårt CRM system gjør det mulig for både små og store organisasjoner å gjøre mye av arbeidet selv. Men skulle dere trenge oss står vi klare for dere enten det er store eller små oppgaver.

Vi har snakket med Kristina Lervåg, økonomi- og administrasjonsleder i Dyrevernalliansen som er blant de organisasjonene som gjør mye av crm arbeidet selv.

Dere er blant de organisasjonene som velger å gjøre mye av crm arbeidet selv; seleksjoner, skatteinnberetning, utsendelser av sms osv. Er dette et strategisk valg dere har tatt? 

For oss har denne måten å arbeide på vært naturlig da vi er en organisasjon med lite ressurser og små budsjetter som ikke kan sette mye arbeid ut til tredjeparter. Dette gir oss fordelen med tilnærmet full kontroll over alle ledd av giverreiser, oppfølging, automatikk m.m. 

Men ved å ta valget om å gjøre mye internt er vi også bevisst på at vi har begrenset med menneskelige ressurser, og at ting må bort- eller nedprioriteres i perioder med redusert bemanning eller i travle perioder.

Opplever dere å ha arbeidsoppgaver som dere per i dag ikke har de nødvendige hjelpemidlene dere trenger for å jobbe mer effektivt?

Å være avhengig av en tredjepart gjør at ting ikke alltid går så effektivt som vi selv skulle ønske. Ved spørsmål om funksjonalitet eller behov for tilpasninger får man ikke løst dette selv på flekken. Siden det da går med tid til oppfølging og dialog, kunne vi nok vært mer effektive av og til dersom vi outsourcet flere oppgaver, og hele oppgaver. Hvilke hjelpemidler vi har til å løse en utfordring selv har også med kostnad å gjøre. Siden nye funksjonaliteter fører med seg ekstra kostnader, er det alltid en avveining om det er verdt prisen eller om vi kan hjelpe dyrene mer effektivt ved å bruke de pengene på noe annet.

God kvalitet på databasen gjør seg ikke selv. Gir den måten dere jobber på dere økt fokus på kvalitet?

Jeg tror absolutt det, ved at vi har en bedre oversikt over hva som skjer i databasen når vi gjør det det meste av arbeid i CRM selv. Da er det enklere å oppdage bugs, feilregistreringer o.l.

 

Nyhet!  Seleksjonsmodul

Dyrevernalliansen og flere andre organisasjoner har nettopp tatt i bruk vår nyutviklede seleksjonsmodul.  Seleksjonsmodulen gjør arbeidet enklere og sikrer korrekt logging av aktiviteter.

Vi viser deg gjerne hvordan denne fungerer -så ta gjerne kontakt.😊

.

 

Jeg ønsker mer informasjon

Det er både fordeler og ulemper ved å gjøre det meste av arbeidet selv. Vi blir bevisst på at vi har begrenset med menneskelige ressurser og må prioritere oppgaver. Men ved å gjøre det meste selv får vi også en god oversikt over egen database. Det er bra.

Kristina Lervåg

Økonomi- og administrasjonsleder, Dyrevernalliansen

Vi leverer