Det første møtet er viktig. Velkomsten, oppfølgingen, tryggheten om at man har valgt riktig. Det er det god onboarding handler om. Vi tenker på det når vi tar imot nye databasekunder, og dere må tenke på det når dere mottar nye støttespillere.

Organisasjonens gull

Asbjørn Andås er ansvarlig for onboarding av nye kunder i ProFundo og synes det er alltid spennende å bli kjent med nye organisasjoner og deres ansatte.

Man blir ydmyk av å bli vist tilliten det er å behandle organisasjonens adresseregistre, givere og medlemmer. Relasjonsdatabasen kalles med rette organisasjonens gull, og hos ProFundo har vi alltid vært opptatt av en respektfull tilnærming til kontaktene. Hvert nummer og tall i rekkene representerer mennesker med ulikt engasjement og iver etter å være del av det gode arbeid, sier Asbjørn.

Verdens beste saker fordrer verden beste tilnærming, og en oppstart av samarbeid er en anledning til å løfte blikket. Ved igangkjøring av nye organisasjoner i ProFundo-basen er det godt å se at det gjerne tilføres verdier.

Stefanusalliansen er en av organisasjonene som nylig vist oss tillitten og valgt oss som CRM leverandør.

Vi har nå brukt Profundo CRM i tre måneder, og ting begynner å falle på plass. Vi har hatt stor nytte av support den første tiden, og har stort sett opplevd rask og kompetent respons. Vårt behov for skreddersøm har blitt dekket, og de fleste funksjonene vi trenger, er nå i bruk.

Steinar Tyvand

IT ansvarlig, Stafanusalliansen

ProFundo har lenge jobbet med sikkerhet, effektivisering og modernisering. Ved overgangen til ProFundo CRM synliggjøres dette veldig tydelig takket være innovativ teknologi, bedre kontroll på data og effektive integrasjoner mot tredjeparter. Analysemulighetene avslører gjerne ubrukt potensiale og også hvor man kan kutte unødvendige kostnader. Behov for økt kompetanse samt også det å redusere sårbarhet fordi man er blitt for avhengig av enkeltpersoner, gjør at overgangen til ProFundo ofte gir bedre spillerom i form av mindre administrasjon og mer fokus på sak.

Onboarding av medlemmer og givere

Fokuset på velkomsten av en ny giver eller et nytt medlem er ikke nytt, og bør vurderes og revitaliseres årlig i organisasjonen. En god onboarding og en varm velkomst gir økt levetid og redusert frafall.

  • Hvordan tar dere de nye i mot? Hvordan bekrefter dere at de har tatt et riktig valg?

Det er lett å bli overfokusert på det tekniske, som f.eks. å sikre at AvtaleGiroen er riktig igangsatt. Men det er for organisasjonens skyld. Ikke for giveren/medlemmet. Bekreftelsen på at de har tatt det riktige valget handler om å fokusere på deres behov. Hver giver og medlem er et tall i databasen, men aller mest et menneske.

Hvorfor tegnet de avtale? Hva engasjerte dem? Slik informasjon er utrolig viktig å lagre for å kunne bekrefte tilbake at de tok et riktig valg.

  • Hvor god er kommunikasjonen mellom de som iverksetter rekrutteringskampanjer og de som har ansvaret for onboarding?

  • Får informasjonsbehovet til god onboarding fokus ut til hva som lagres fra digitale eller postale kampanjer?

Når gjennomførte dere spørreundersøkelser blant nye og gamle støttespillere? Det koster tid, men gir store verdier.
Kan f.eks. innmeldte via nettsider lande på en kort undersøkelse med «hva var de viktigste grunnene til at du ble giver/medlem i dag»? Slike spørsmål kan lede personen til å føle enda mer verdi i hva de nettopp inngikk.
Samt at onboardingansvarlig får et bedre grunnlag for å ivareta medlemmene og giverne i de viktige første månedene.

For dere som deltok på Fundraising Skillshare 2022 var onboarding og lojalitetsskaping i giver/medlemsreiser tema som gikk igjen. WWF har vært et forbilde for mange med deres personlige videofilmer til nye faddere. En overraskende detalj som har gledet mange.

 

 

Asbjørn Andås

Asbjørn Andås, Onboarding ansvarlig i ProFundo

Nye kunder den siste tiden:

Logo stefanusalliansen
Logo stefanusalliansen
Krf logo
Humanistene logo
Logo Bipolarforeningen
Utøya logo

Vi leverer