Som en ledende CRM-leverandør til frivillige organisasjoner i Norge og Sverige har vi fokus på å tilrettelegge for automatiserte prosesser og maskinlæring i våre systemer.

Hva betyr dette for frivillige organisasjoner?

Styrket giverengasjement: Ved å integrere marketing automation i våre CRM-systemer, gjør vi det mulig for organisasjonene å sende personlige meldinger og kampanjer som treffer rett på målgruppens interesser. Dette bidrar til å øke engasjementet og styrke båndet mellom organisasjonen og giverne.

Effektiv ressursbruk: Ved å automatisere rutineoppgaver frigjør organisasjonene verdifull tid og ressurser. De kan dermed fokusere mer på å utvikle strategier og tiltak som virkelig gjør en forskjell for deres sak.

Bedre innsikter: Vi kan tilbyr avansert rapportering og analyseverktøy som gir organisasjonene dyp innsikt i giveres atferd og preferanser. Dette gjør det mulig å ta datadrevne beslutninger og tilpasse innsamlingskampanjer for å oppnå maksimal effekt.

Vi er lidenskapelig opptatt av å støtte frivillige organisasjoner i deres innsamlingsarbeid og legge til rette for automatiske prosesser i våre CRM-systemer. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi sammen kan optimalisere og legge til rette slik at dere kan utnytte deres fulle potensiale.

Vi tror på kraften i teknologi for å skape en positiv endring i verden.

Vi støtter frivillige organisasjoner i deres innsamlingsarbeid og til å gjøre det enklere for å implementere og dra nytte av marketing automation. Vi vet hvor viktig det er å effektivisere prosesser og gi muligheten til å kommunisere mer effektivt med givere.

Stian Fleten Jacobsen

Kundeansvarlig, ProFundo

 

 

Jeg ønsker mer informasjon:

Vi leverer