Vår nye integrasjon med Make kan forenkle arbeidet ditt med epost-utsendelser. Nå synkroniseres kontaktene fra CRM over i Make – daglig, og gir deg mange spennende muligheter som kommunikatør.

Make er en norsk epostleverandør som har et brukervennlig grensesnitt og lagrer alle personopplysninger i Norge. Make gjør det enkelt for deg å skape de kampanjene du ønsker, både på epost og SMS.

Nå har vi tilrettelagt slik at organisasjoner som bruker ProFundo CRM, enkelt kan sende eposter til sine støttespillere uten å måtte lage nye lister hver gang. Med Make-integrasjonen blir listene oppdatert automatisk og gjør det enkelt å organisere kampanjer og automatisere utsendelser.

Ta kontakt med oss om du ønsker å høre mer om denne muligheten.

Noe av det vi prioriterer høyest i Make er at våre kunder opplever Make som enkelt å bruke, med lett tilgjengelig norsk support når de trenger det. Vi skal sørge for optimal leveringskvalitet som betyr at flest mulig nyhetsbrev og e-post når mottakerens innboks. Og ikke minst gi en trygghet i forhold til GDPR da alle personopplysninger lagres i Norge. Med en tett integrasjon mot ProFundo medlemssystem gir det mange muligheter bl.a innen segmentering og automatisering av utsendelser. Denne kombinasjonen forenkler arbeidet til kunden og er kraftfull når det kommer til kommunikasjon ut mot medlemmer.

Stian Fongaard

Daglig leder, Make AS

Jeg ønsker informasjon

Vi leverer