Vår integrasjon med Make kan forenkle og forbedre arbeidet ditt med epost-utsendelser. Nå synkroniseres kontaktene fra CRM over i Make – daglig, og gir deg mange spennende muligheter som kommunikatør.

Make er en norsk epostleverandør som har et brukervennlig grensesnitt og lagrer alle personopplysninger i Norge. Make gjør det enkelt for deg å skape de kampanjene du ønsker, både på epost og SMS.

Nå har vi tilrettelagt slik at organisasjoner som bruker ProFundo CRM, enkelt kan sende eposter til sine støttespillere uten å måtte lage nye lister hver gang. Med Make-integrasjonen blir listene oppdatert automatisk og gjør det enkelt å organisere kampanjer og automatisere utsendelser.

Integrasjonen med Make gir organisasjonene ekstra muskler innen kundetilpasset dialog og testing av budskap. 

Bruk av epost utsendelser for oss er et supplement med hvordan vi snakker til våre givere på. I denne kanalen har vi større muligheter til å fortelle en historie og bygge lojalitet til våre givere – ikke nødvendigvis bare for å samle inn penger, men for å gi noe tilbake til dem. Vi er glade for å kunne ta i bruk et intuitivt verktøy som er integrert med CRM systemet. Verktøyet har et mulighetsrom for å kunne segmentere bredt, og da kunne fortelle den riktige historien til den rette mottaker. Her er det mange muligheter.

Christoffer Andersen

Prosjektleder, Kirkens Bymisjon

Hva kan det brukes til?

• Slippe eksport og import av data fra CRM til/fra e-postleverandør.
• Sikre at det alltid er oppdatert avmeldingsinfo både i ProFundo CRM og  Make.
• Segmenterer kontaktene før utsendelse for kundetilpasset dialog.
• Gjøre e-post dialogen personlig med mange flettefelter fra ProFundo CRM.
• Lage automatiserte epost og SMS-løp til nye givere/medlemmer/frivillige

Ta kontakt med oss om du ønsker å høre mer om denne muligheten.

Noe av det vi prioriterer høyest i Make er at våre kunder opplever Make som enkelt å bruke, med lett tilgjengelig norsk support når de trenger det. Vi skal sørge for optimal leveringskvalitet som betyr at flest mulig nyhetsbrev og e-post når mottakerens innboks. Og ikke minst gi en trygghet i forhold til GDPR da alle personopplysninger lagres i Norge. Med en tett integrasjon mot ProFundo medlemssystem gir det mange muligheter bl.a innen segmentering og automatisering av utsendelser. Denne kombinasjonen forenkler arbeidet til kunden og er kraftfull når det kommer til kommunikasjon ut mot medlemmer.

Stian Fongaard

Daglig leder, Make AS

Jeg ønsker informasjon

Vi leverer