Vi tilbyr flere integrasjoner med epost-leverandører i CRM hvor mottakerne kommer fra databasen, men nyhetsbrevet må settes opp hos en tredjeparts leverandør. Men nå kan du også sette opp nyhetsbrev og epostmaler direkte i CRM’et. ProFundo CRM bruker Sparkpost på direkte utsendelser. Vi har snakket med Sjømannskirken som er en av de som har valgt å bruke dette kommunikasjons-verktøyet for utsendelse av nyhetsbrev til sine støttespillere.

Effektiv kommunikasjon med støttespiller

Sjømannskirken har vært en samarbeidspartner i utviklingen av nyhetsbrev-verktøyet i CRM, og det jobbes stadig med utvikling og forbedringer av funksjonalitetene. Sjømannskirken har tidligere benyttet en større e-post leverandør, men opplever flere fordeler med å sende ut nyhetsbrev direkte i CRM i stedet.

Nils Kristian Søfteland fra Sjømannskirken sier at epostene direkte i CRM har et enklere brukergrensesnitt, der større leverandører har mer avansert editor og mye funksjonalitet som de ikke trenger.

«Funksjonaliteten er enkel. Her har kan man lage egne maler som kan benyttes om igjen av alle brukerne i CRM som har denne tilgangen», sier Søfteland. Sjømannskirken bruker en standardmal for hver kirke, som oppdateres med tekst og bilder for den aktuelle utsendelsen.

Gode malverktøy for effektiv kommunikasjon

For Sjømannskirken var det nyttig at ansatte fikk oversikt over mailutsendelsene i samme verktøy. Her lager de mailene selv og får full oversikt over mottakerne.

Vi ønsket å ta i bruk mailutsendelse i CRM. Da har vi alt i samme verktøy hvor vi da har full oversikt over givere, medlemmer og brukere. Vi får oppdaterte opplysninger om nyhetsbrevabonnementene med nye epostadresser som kommer til, og gamle som utgår. I tillegg kan vi se hva hvert enkelt navn har fått av kommunikasjon fra oss. Det er et enkelt system som fungerer godt nok. Man unngår også en ekstra pålogging til enda et system og det er vesentlig lavere kostnader for oss, sier Søfteland.

Det jobbes kontinuerlig med optimalisering av nyhetsbrev-verktøyet i ProFundo CRM, og snart kommer mulighet for å få rapporter på ikke bare på hvem som har fått eposten, men også på hvem som har åpnet den, samt rapportering og testing i forhold til åpningsrate med ulikt emnefelt, bouncet osv direkte i CRM.

Søfteland sier at responsen har vært god internt hos dem, og de ruller nå ut til samtlige sjømannskirker. Dette verktøyet er både tidsbesparende og brukervennlig for Sjømannskirken.

Automatiserte utsendelser

Malverktøyet for utsendelse av nyhetsbrev fra CRM kan også brukes til automatiserte utsendelser. For eksempel ved å takke for gaver, gratulasjon på bursdager og velkomst til nye støttespillere.

 

 

Nils Kristian Søfteland er IT-sjef i Sjømannskirken

Sjømannskirken logo

Send meg informasjon

Vi leverer