Mange organisasjoner jobber med kriser og akutte saker hvor det handler om å få ut hjelp eller sette i gang handling kjapt. Her er SMS et nyttig verktøy. Det handler om å handle raskt – både for dem som trenger hjelp og de som vil hjelpe.

Veldedige organisasjoner spiller en viktig rolle i å støtte mennesker som er rammet av katastrofer, naturkatastrofer, og andre nødsituasjoner over hele verden.

Takk er første steg til lojalitet

Takknemlighet kan være en viktig faktor i å bygge lojalitet til organisasjonen og sikre langsiktig støtte.

Når en person gir en gave, gjør de det vanligvis fordi de ønsker å støtte organisasjonens oppdrag og å hjelpe de som er i nød. De forventer ikke nødvendigvis å få noe tilbake, men en takk kan bety mye for giveren. En enkel takk kan bidra til å bygge en positiv følelse av engasjement og tilknytning til organisasjonen.
Dette er spesielt viktig i tider med katastrofeinnsamling. Under slike omstendigheter kan folk være spesielt motivert til å hjelpe til, men de kan også føle seg overveldet og hjelpeløse. I slike tider kan en takk fra en veldedig organisasjon ikke bare bekrefte at gaven ble mottatt, men også gi en følelse av at giveren gjorde en forskjell og at deres innsats ble satt pris på.

Caritas – raskt ute i krise

Etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria var Caritas raskt ute med å samle inn penger til nødhjelp. 

Innsamlingsansvarlig i Caritas, Frode Nordahl, har særlig to råd når det kommer til fundraising ved katastrofer:

Lag en plan for katastrofeinnsamling som er oppgavestyr med avkrysningsbokser, for å huske på de viktigste tingene, men vær likevel fleksibel og bruk mulighetsrommet på en etisk måte.

– Sett ned en arbeidsgruppe på tvers av avdelinger som lett kan samles ved behov.

Caritas har hatt fokus på å være raskt ute med å sende takke-SMS til giverne. Også til dem som gir på Vippsnummer.

Et av de viktigste ordene innen fundraising er ordet TAKK. Folk fortjener en rask takk når de bidrar økonomisk. I Caritas er vi opptatt av å være på «hugget» og vise at vi er til stede med nødhjelp når katastrofer inntreffer. Vi er svært takknemlige for gaver, og ønsker å utrykke dette ved å være i god dialog med våre givere og støttespillere,
sier Frode. 

Profundo CRM har gode løsninger for SMS-tjenester, innlesning av Vipps-gaver og automatiske oppfølgingsløp som enkelt fletter inn relevant informasjon. Dette gjør det enkelt å handle raskt ved katastofer og takke umiddelbart i etterkant av gaven.  

Et av de viktigste ordene innen fundraising er ordet TAKK.

Reidun Hopen Aurebekk fra ProFundo

Frode Nordahl
Innsamlingsansvarlig i Caritas

Lurer du på noe?

Send oss en melding:

Vi leverer