Gjør det enkelt for giveren å øke sitt gavebeløp via sms/epost

 

ProFundo leverer elektronisk webkupong for å øke beløp på giveravtaler. 

Ved å sende ut SMS eller epost med personlig lenke (PURL) som styrer til en personlig økeside kan man enkelt øke avtalebeløpet. 

På økesiden kan giver bekrefte om han ønsker å øke beløpet sitt med for eksempel 50 kr mnd. Foreslått økebeløp kodes i aktiviteten den personlige lenken settes sammen av. Dersom den aktuelle avtale ikke har AvtaleGiro som betalingsmåte kan man på sistesiden / takkesiden legge på mulighet for å gå til elektronisk AvtaleGiro-signering. 

 

Vi leverer

Jeg ønsker mer informasjon