Del denne artikkelen:

Ferieavvikling, sykdom eller rett og slett bare veldig travelt? Dersom du trenger avlastning på telefon- og sentralbordtjenester, registrering og punch eller fortløpende utsendelse av salg, velkomstpakker og liknende, har ProFundo flinke medarbeidere som kan bistå.

Hjelp til giverservice
Rask oppfølging av medlemmer og givere er viktig. ProFundo har bistått WWF med servicetjenester siden 2015. Ina Toften som er markeds- og kommunikasjonssjef sier:

For WWF er ProFundos serviceteam viktig. Serviceteamet har bidratt til at våre givere kan være trygge på å få rask behandling og gode svar. WWF bruker serviceteamet når vi ikke selv ikke klarer å følge opp giverne våre. Det kan være når vi har en dag ute av huset på seminar, ved sykdom eller ferieavvikling. ProFundo har hjulpet oss med å svare på henvendelser, håndtere utsendelser, registrere gaver og nye givere. Det gir oss trygghet å vite at vi kan få hjelp når vi trenger det, og ikke minst bidrar det til bedre service for giverne våre.

Ina Toften
(F: Lene Jensen)

 

Leder for Serviceteamet, Bente Bjoraa forteller at Serviceteamet i ProFundo utfører mange ulike serviceoppdrag for kundene våre. Dette gjelder både vikaroppdrag for kortere perioder og faste serviceoppdrag. Vi sørger for utsendelse av takkebrev, velkomstpakker, månedsgiroer, videresender AG-fullmakter og håndterer servicemail og servicetelefon. Vi smiler i telefonen og legger prestisje i å gi den beste opplevelsen for våre kunders givere og medlemmer.
Klikk her om du ønsker en uforpliktende samtale med noen hos ProFundo om hjelp til håndtering av giver-/medlemsserviceMotta nyhetsbrev med gode tips!