Takk i flere kanaler

Takk Multikanal bruker kategorier for å skreddersy budskap til ulike givergrupper i forhold til alder, navnetype, gavehistorikk, beløpsstørrelse – og nå også utsendelseskanal. Velg hvem som skal takkes og send ut takk via SMS, epost eller print.

  • Løsningen kan settes opp med ulike tekster i alle kanaler i forhold til  hvilken kampanje man ønsker å takke for.
  • Utsendelseskanaler er SMS, Epost og print til PDF for oversendelse til kunde.
  • SMS og epost sendes ut daglig klokken 11, takkebrev i pdf-format sendes ukentlig til kunde.
  • Reservasjoner og alder kan tas hensyn til – max alder for SMS og E-post settes default til 75 år.
  • Prioritert kanalrekkefølge kan settes pr kategori.

 

Bibelseskapet bruker multitakke-løsningen: 

Å takke er noe av det viktigste vi gjør. Hvorfor? For det første: Høflighet. Men viktigst er nok at givere som blir takket gir mer penger. 

Forklaringen er sannsynligvis at vi forteller hvor mye deres gave gir og hva den betyr for arbeidet ute. Så hva gjør vi da med de som ikke ønsker takkebrev? Det ønsket respekterer vi selvsagt. Erfaringsmessig er imidlertid det å si «nei takk» til takkebrev noe man gjør fordi man egentlig ikke er så interessert lenger. Dvs: Fare på ferde! 

Nå kan vi heldigvis styre kommunikasjons-kanalene for takk fra ProFundo CRM slik at de som ikke ønsker takk av økonomiske hensyn, heller kan få det på f.eks. e-post eller SMS. 

På denne måten mister vi ikke denne viktige tilbakemeldingen.         

Ann-Catherine Kvistad

Erfaren fundraiser, Bibelselskapet

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer

”It pays big time to say thank you properly – and promptly”

Ken Burnett