Automatisering av ulike prosesser i organisasjonen kan både frigjøre og muliggjøre nye touch-points med deres medlemmer, frivillige og givere. 

De siste årene har stadig flere organisasjoner satt i gang autoløp i ProFundo CRM for å hindre drop-out av medlemmer, vinne givere tilbake og følge opp de nye støttespillerne. Dette løfter vi nå ut i et nytt grensesnitt.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om dette spennende verktøyet.

Med det nye kraftige verktøyet i ProFundo CRM vil kundene våre selv kunne sette opp og administrere sine giver- og medlemsreiser. Verktøyet vil gi dem en betydelig forbedring i effektivitet, samt enda større kontroll over hvordan de kommuniserer med sine givere og medlemmer.

ProFundo sine kunder vil med dette enda enklere kunne teste og gjøre løpende justeringer, for å optimalisere giver- og medlemsløpene sine. Verktøyet er skapt av ProFundo sine dyktige utviklere i tett samarbeid med markedsavdelingen og UX-designere, for å sikre god brukervennlighet.

Stian Fleten Jacobsen

Kundeansvarlig, ProFundo