Feltverving er en viktig rekrutteringskanal for mange organisasjoner. Blir det noe av for sommeren 2020?

Vi har tatt en prat med Karl Magnus Rodhe-Næss, leder arbeidsutvalget for feltverving i Norges Innsamlingsråd. Utvalget har arrangert en testperiode med verving nå i mai, og basert på dette har de nå jobbet frem en nasjonal veileder for feltverving under pandemi i Norge.

Last ned veilederen her

«Vi har passert 2000 respondenter nå og i morgen (15.05.2020) kommer vi med vår anbefaling til videre drift av feltverving. Med mandat fra styret i Norges Innsamlingsråd, og i samarbeid med vært medisinske fagråd, har Stiftelsen Norsk Luftambulanse, UNICEF, Røde Kors, Leger Uten Grenser og Norges Blindeforbund gjennomført en test for hvordan markedet nå vil ta imot feltververe. Vi skulle også avdekke hvordan feltverving kan gjøres på en måte som både er trygg og som oppleves som trygg for både feltververe og publikum. Testen som nå er ferdig ble gjennomført med ververe fra de nevnte organisasjonene og dekket alle landsdelene», forteller Karl Magnus. «Vi samlet data fra over 2.000 møter mellom ververe og publikum. Resultatet er tydelig. Færre en 10% av de vi har snakket med har virket skeptiske til besøk fra ververne

 

Hvorfor er Stiftelsen Norsk Luftambulanse med på dette arbeidet?

«Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid er i stor grad basert på samarbeid med andre. Det er helt naturlig for vår organisasjon å delta dette samarbeidet på tvers av organisasjoner, med hensikt å få til noe bra sammen. Vi ser nå frem til en snarlig og kontrollert oppstart av feltverving igjen. Sikkerheten til både ververe og publikum ivaretas gjennom vår helt nye Nasjonale veileder for feltverving under epidemi i Norge. Denne veilederen er laget basert på erfaringer og resultat fra testen, samt fra innspill fra FHI og vårt interne medisinske fagråd. Det er Norges Innsamlingsråds utvalg for feltvervingen som har administrert arbeidet med både testen og den nasjonale veilederen.»

Karl Magnus Rodhe-Næss

Foto: Erland Kroken/Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 

Det er gledelig at resultatene fra testen på feltverving i april har vært så positiv, og vi i ProFundo håper mange organisasjoner vil kunne benytte ulike former for verving også sommeren 2020.

Last ned veilederen og jobb videre på en trygg måte.

Lykke til!

 

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer