Kjært barn har mange….dubletter?

Dubletter vil alltid være en utfordring for dem som jobber med store adresseregistre. Gode løsninger i forhold til dette er en lønnsom investering!

  • Ukentlig dublettsjekk hjelper deg med å holde adresseregisteret oppdatert.
  • Du sparer kostnader og administrasjon.
  • Enda viktigere: det bygger opp om en respektfull tilnærming til givere og medlemmer. 

Det er kjedelig å få samme brevet flere ganger i postkassen. Det er flaut om reservasjonen blir logget på dublettnavnet eller om en trofast giver blir forsøk vervet som førstegangsgiver.

Dublettsjekk kan kjøres på hele eller deler av databasen skreddersydd etter organisasjonens ønsker. 

Dublettsøket kjøres med hyppig frekvens, og det sendes ukentlig rapport over navn som kan slås sammen maskinelt eventuelt hvilke som bør vurderes som dubletter. Oversikten rapporterer med utgangspunkt i ulike kvalitetskategorier og vurderingskriterier i forhold til sannsynlighet for reelle dubletter. Det sjekkes mot navn, fødselsnummer, adresser, postnummer, poststed og mobil.

Databaseansvarlig bestemmer så selv hvilke navn som skal slås sammen, og bidrar til å redusere feilmatch. Dubletter vil alltid være en utfordring for oss som jobber med store adresseregistre. Gode løsninger i forhold til dette er en lønnsom investering! 

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer