WWF Verdens naturfond vant pris for årets kampanje på Fundraisingkonferansen med kampanjen «Hjelp superhelter – Gjør Norges hager villere».

Kampanjen er digital og nyskapende, da den får både inn inntekter i form av nye faddere (Life time value 15 MNOK), samtidig som de får folk flest til å bidra konkret på vår tids største utfordring: Å sikre naturen for fremtiden. 

Kampanjen resulterte i at over 6000 personer meldte inn at de skulle sette av et større, eller mindre område av hagen sin til å vokse vilt. I tillegg til engasjementet, vokste det og frem en gruppe på Facebook med over 13.000 medlemmer. 

Hovedbudskapet var naturtap og hvilke ringvirkninger vi mennesker står ovenfor om vi ikke bevarer naturen og tar vare på naturens superhelter: pollinatorene. Selv om budskapet er preget av alvor inviterte kampanjen folk til å bidra med noe så konkret og enkelt som å plante frø eller la gresset gro.  «Det ble nærmest kinderegg kampanje; tre i en,» forteller Lene Jensen i WWF Verdens naturfond.

ProFundo satt i denne sammenheng opp sin datafangst-applikasjon og tilpasset den til å ta i mot data i dette formålet. Det ble også satt opp relevante dashboards i ProFundo CRM og tilrettelagt for videre oppfølging av alle de som ønsket å være med på å gjøre Norge villere. Takk for at vi fikk bli med!

Her kan du se hele kampanjesiden på wwf.no.

Lene Jensen, Seiorrådgiver merkevare, design og kampanje, WWF Verdens naturfond.

Foto: Fundraising Norge

 

Vi leverer