Oppnå bedre respons med gode adresser

 

God adressekvalitet er viktig for å ikke kaste bort penger. Vi har nylig inngått et større samarbeid med Data Factory og kan tilby kundene våre adresseajourhold med mange nye funksjoner.

Heidi Kalvø i ProFundo er produktansvarlig for området som omhandler adresser og er veldig fornøyd med det tette samarbeidet med Data Factory.

Når postale utsendelser kommer i retur er det både en ren kostnad, og en potensiell tapt inntekt. I tillegg gir adresseajourhold oppdaterte mobilnummer slik at du kan nå flere givere og medlemmer med viktig informasjon på SMS eller TM, sier Heidi.

Flere kilder

Data Factory er en leverandør i Netlife-gruppen og har mange adressekilder som sammenfattes i ajourholdet, blant annet Telekom, Brønnøysundregisteret, Posten, Folkeregisteret.

– Data Factory er framoverlent og en god samarbeidspartner for oss når vi også ønsker å løse mer innenfor adresseområdet. De har masse kompetanse og gode API ’er. Nå er vi i gang med automatisert ajourhold, og igangsetting for våre kunder gått veldig fint, sier Heidi. 

Bedre adresser – mer analyse

Gjennom integrasjon med Data Factory så oppdateres adresser og øvrige opplysninger i ajourholdet direkte på navnet i CRM. Vi påfører også kjønn, fødselsdato, mobilnummer, fast telefon, offentlige reservasjoner, utvandring og husstandsid. Døde avsluttes i CRM. I tillegg får du direkte lenke til Data Factory som viser flere demografiske kriterier, og dermed enda mer innsikt over navnene som ajourholdes. 

Adresser til Vipps-givere

Vi har som mål å lansere Vipps-importmodul i CRM i løpet av våren 2022. Da kan man importere Vipps-gavefilen direkte inn i databasen, og derfra (med ett klikk)  videre til Data Factory for å vaske på kontaktinformasjon. Vi gleder oss til denne modulen er ferdig og vi vet at denne blir veldig nyttig for kundene våre.

Gode og riktige adresser er kjempeviktig for frivillige organisasjoner

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer om dette produktet.

Heidi Kalvø

Konsulent, ProFundo

Heidi Kalvø i Profundo er produktansvarlig  for området innen adresser.

Send meg informasjon

Vi leverer