Adressekvalitet

Folk flytter på seg, og vi kan ikke forvente at de melder fra om ny adresse. Returpost koster norske organisasjoner store summer. Både i bortkastet porto og tapte inntekter.

Vi tilbyr effektive løsninger for å øke adressekvaliteten i databasen, integrert med leverandører for adresseajourhold som Bisnode og Posten/Bring. Vi har årlig postnummeroppdatering og mulighet for innlesing av reservasjoner fra Brønnøysundregistrene.

Autoutfylling og dublettkontroll

I våre webløsninger tilbyr vi autoutfylling og oppslag på mobilnummer for å gjøre registrering enkelt. Dette hjelper giverne/medlemmene med korrekt utfylling slik at dublettsjekken blir bedre. Gode rutiner for dubletthåndtering blir stadig viktigere når kontaktene selv registrerer seg inn i databasen gjennom ulike webløsninger og SMS-løsninger. Vi tilbyr ukentlig dublettvasking, og sporadiske vasker før viktige utsendelser.

 

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer