Adressekvalitet

Folk flytter på seg, og vi kan ikke forvente at de melder fra om ny adresse. Returpost koster norske organisasjoner store summer. Både i bortkastet porto og tapte inntekter.

Vi tilbyr effektive løsninger for å øke adressekvaliteten i databasen, integrert med leverandører for adresseajourhold som DataFactory, Bisnode og Posten/Bring. Vi har årlig postnummeroppdatering og mulighet for innlesing av reservasjoner fra Brønnøysundregistrene.

Autoutfylling og dublettkontroll

I våre webløsninger tilbyr vi autoutfylling og oppslag på mobilnummer for å gjøre registrering enkelt. Dette hjelper giverne/medlemmene med korrekt utfylling slik at dublettsjekken blir bedre. Gode rutiner for dubletthåndtering blir stadig viktigere når kontaktene selv registrerer seg inn i databasen gjennom ulike webløsninger og SMS-løsninger. Vi tilbyr ukentlig dublettvasking, og sporadiske vasker før viktige utsendelser.

Samarbeidet med Profundo kom på plass da vi begge har flere kunder innenfor fundraising-segmentet og vi opplever at selskapene (Profundo og DataFactory) tenker likt hva gjelder moderne leveransemetoder som vil hjelpe bransjen med å optimere ferskhet og korrekthet av data og videre støtte automatisering.

Vi tror at vi sammen kan utgjøre en forskjell slik at Bransjen bruker mindre på administrasjon slik at mer av innsamlede midler kommer mottakerne til gode.

 3 grunner til ajourhold;

  1. For å imøtekomme kravene nedfelt i GDPR, om at lagring av person/kundedata til enhver tid skal være oppdatert og korrekt

  2. Relevante data og god datakvalitet er en forutsetning for å kunne nyttegjøre seg av analyse, og datadreven medlemskommunikasjon -og videre maskinlæring og annet spennende.

  3. Reduserte kostnader ifm distribusjon (færre returer). Logistikkselskapene automatiserer også i sin streben etter å bli kostnadseffektive og dette stiller ytterligere krav til relevant og korrekt adresseinformasjon. Optisk lesing av adressefelt krever f.eks at adressene er skrevet i korrekt formatet små og store bokstaver er ikke likegyldig, forkortelser kan skape utfordringer (Storgata vs STORTG).
    Informasjon om etasje og hvilken dør i etasjen (bruksenhetsnummer) er mer relevant enn noen gang tidligere som del av adressebæreren – spesielt ved leveranse av pakke/post på dør, eller om postkassen er for liten for selve leveransen.

Paal Skjellum

DataFactory

Jeg ønsker mer informasjon

Vi leverer