ProFundo tilbyr gode og effektive løsninger for å øke adressekvaliteten i din database!

 

Adresseajourhold Bisnode Import responsfil Vipps Go
Adresseoppdatering – enkeltvask Import resultatfil Windmill
Ajourhold Geistligstruktur DnK Kalender-DM
aptXact Adressefil kalendersalg Kjønn og fødselsdato
Autoutfylling Nettbutikk import salgsresultater ekstern nettbutikk
Blad – adresserapport Personvern  Anonymisering rutinejobb
Bladgiro – adressehåndtering Personvern Anonymisering underregister
Datafangst av fødselsnummer, epost m.m. Personvern Samtykke & reservasjonsinnmelding SMS
Dataimport Personvernsikkerhet
Datamigrering Pesonvern Samtykkeinnhenting
DM – adressehåndtering Postnummer splitting gatenummer
DM – adresseuttak i Tindra Postnummer, kommune og fylke
DM – fulfillment Postnummerknytning organisasjonsstruktur
Dublettvask spesial Produksjon og prosjektledelse
Dublettvask ukentlig Registreringsarbeid
Dublettvask årlig Relasjoner Min Side
Dødevask – Bisnode Reservasjonspåføring BRREG
EA-oppdatering Reservasjonspåføring enkeltvask BRREG
Eksport av stoppfil til TM-byrå Returhåndtering
Eksport salgsfil TM-byrå Score-adresser Bisnode
Fødselsnummerpåføring årlig Servicesenter

 

Ta gjerne kontakt om vi kan hjelpe deg med adressekvalitet, adressevask og oppdateringer.