Fra oktober 2023 har Volaris blitt nye eiere av ProFundo AS i Norge og ProFundo Fundraising AB i Sverige. Med nye eiere kommer det alltid litt endringer, men overordnet vil ProFundo være den samme leverandøren som før og med ledelse i Kristiansand. Vi skal fortsatt levere ProFundo CRM som er utviklet her hos oss, og vi skal fokusere på den samme kundegruppen.

Mange er nysgjerrig på de nye eierne, derfor har vi intervjuet Janni Zesach, leder for gruppen av softwareselskaper som ProFundo nå er blitt en del av.

Hvorfor kjøpte dere ProFundo, og hva gjorde at vi skilte oss ut i mengden? ProFundo har en moderne CRM-løsning som tilfredsstiller spesifikke behov i bransjen. Sånt liker vi godt. Vi ser et veldig lavt frafall av kunder, noe vi mener vitner om stor kundetilfredshet med løsningene og tjenestene ProFundo tilbyr. Vi ser også dedikerte og lojale medarbeidere, og ledere som brenner for ideelle organisasjoner og den forskjellen ProFundo kan gjøre for kundene.

Hvilke av ProFundos produkter og tjenester synes dere er spesielt spennende? Det finnes mange CRM-systemer i verden, men vi synes spesielt at ProFundos spesiallagede løsninger for non-profit og donasjoner, er svært interessante. Dette er fordi disse bransjespesifikke løsningene gjør oss til en spesialisert leverandør, og gjør oss igjen i stand til å være en langsiktig partner som kontinuerlig optimaliserer løsningene for spesifikke bransjebehov – ikke bare generelt for en bred kundebase. Vi ser også frem til å se Monitor-løsningen bli lansert som et flaggskip innen benchmarking og læring, slik at alle kundene sammen kan bli klokere på hvordan de kan bli mer datadrevne og samle inn mer støtte.

Hva mener dere med å være en eier «for alltid»? Det betyr at vi aldri kommer til å selge selskapene våre igjen. Vi tar langsiktige beslutninger for å skape et så sunt selskap som mulig, både om ett, fem, ti og tjue år. I motsetning til mange andre investeringsfond prøver vi ikke å oppnå maksimal vekst eller fortjeneste innenfor en veldig kort tidsramme, fordi vi ikke har planer om å selge igjen om for eksempel fem år. Dermed vil både kunder og ansatte oppleve det som en helt annen reise, enn hvis det var et klassisk investeringsfond som hadde kjøpt opp selskapet.

Hvordan vil Volaris som eier styrke ProFundo i fremtiden? Volaris er en del av Constellation Group, som eier mer enn 1000 programvareselskaper. Det har gitt oss masse erfaring med å drive programvareselskaper, og vi tilbyr våre ledere og ansatte mye kunnskap fra vår omfattende kunnskapsbase. De får også tilgang til kurs, seminarer og erfaringsutvekslinger hvor man kan få inspirasjon til hvordan designe mer effektive prosesser, hvordan man sette opp gode kundepakker, eller hvordan man strukturert involverer kundene i produktutviklingen.

Hvorfor har dere introdusert konseptet «timebank»? Dette er et tiltak som er vanlig innen programvarebransjen, noe vi også tilbyr i mange av selskapene våre til fordel for både oss og kundene. Tiltaket gir økt oversikt over inntekter, og dermed muligheten til å planlegge ressursene og investeringene i nye funksjoner bedre – slik at de faktisk samsvarer med kundenes betalingsvilje og behov. For våre kunder betyr rabatten at de kan kjøpe timene billigere, og dermed enten spare litt penger eller kjøpe flere timer til samme pris.

Janni Zesach, Volaris
Fungerende daglig leder i ProFundo

2. oktober 2023 fikk ProFundo mye eiere. Her er gamle og nye ledere og eiere samlet.

There are two ‘i’s’ in Fundraising – they should stand for inspiration and innovation, not imitation and irritation.
Ken Burnett