Vi tar et lite tilbakeblikk på fjoråret. Merker vi et skifte i norsk fundraising? Det er tidlig i 2019 og alle innbetalinger for fjoråret er ikke ferdig registrert, men noen utviklingstrekk synes helt klare. For ProFundo-kundene i 2017 økte antall faste givere dobbelt så mye som Deloitte rapporterer i samme periode. Veksten fortsatte i 2018, men ikke like sterk.


Trender fra 2018

Et viktig forhold er at fast givertjeneste økte godt i 2018 også – vi antar opp mot 8% når alle gaver er ført. Dette er noe svakere enn i 2017 da økningen hos våre organisasjoner var på 14%, men likevel en stødig vekst.

Sporadiske gaver er det feltet hvor mest gjenstår å registrere nå på slutten av året, men foreløpige tall tyder på at gavestrømmen holder seg stabilt på samme nivå som i 2017.

Selv om det er innenfor fastgivertjeneste og sporadiske gaver at de store summene kommer, er det gledelig å merke seg en god gaveøkning også innenfor crowdfunding. Her er det nok også en del som ikke er ferdig ført for 2018 enda, men økningen i 2018 er foreløpig på 14%. Aksjoner i sosiale medier som Facebook må nok ha mye av æren her.

Vi ser en oppgang på næringslivsgaver, store gaver og overføringer fra legater og fond, men dessverre et mer dystert år for testamentariske gaver. Dette vet vi at har påvirket flere av våre organisasjoner hardt, og i håper på stor vekst på dette området fremover.

Hva vil folk gi til?

Det er natur, miljø- og dyrevernsorganisasjonene som vokser mest på innsamling.  Er det frykten for den globale oppvarmingen som øker? Veksten for disse sakene i 2018 er på over 24% og markerer kanskje et holdningsskifte innenfor norsk fundraising i en retning vi har sett internasjonalt i lengre tid allerede? Organisasjonene med formålsaktivitet innenfor sosiale tjenester har også opplevd betydelig gavevekst i 2018, mens tros- og livssynsorganisasjonene har mindre vekst i fjor.

Hvordan er situasjonen for din organisasjon? Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker en prat om hvordan vi kan hjelpe dere videre i arbeidet. Ta kontakt her>>