Bruk av AvtaleGiro som betaling av giver- og medlemsavtaler er effektivt og anbefales. Men oppsett og etablering blir gjerne veldig teknisk, og en del kan gå galt både i starten og underveis. Det er derfor en kunst å gjøre dette enkelt og effektiv både for avtalehaver og organisasjon. Stine Sofies Stiftelse bruker SMS med personlig lenke for å gjøre det enklere.


Stine Sofies Stiftelse bruker SMS for utsendelse av personlig lenke (PURL) til giverne for effektiv oppfølging av alt det tekniske rundt AvtaleGiro.

Ved å sende en PURL bestående av blant annet KID-nummer knyttet til giver/medlemmets avtale, kan giver ved et enkelt klikk komme direkte til Nets og AvtaleGiro-signering med BankID.

Stine Sofies Stiftelse bruker løsningen for oppfølging av nye faddere som ikke er kommet i gang med AvtaleGiro. En automatisk databasejobb finner daglig de aktuelle kandidater og sender ut SMS med en slik lenke.

Videre kjøres det i begynnelsen av hver måned en jobb som finner dem det ikke kom inn penger fra ved forrige AvtaleGiro-trekk, og sender dem en påminnelses-SMS med PURL dersom giver har behov for å opprette AvtaleGiro på nytt. Ukentlig sendes det også ut SMS-påminnelse med PURL til givere som mangler betaling de siste 2 måneder.

Til sist benyttes også SMS med PURL aktivt i rekruttering, der de som ønsker å bli givere får en SMS-bekreftelse med PURL umiddelbart etter vervesamtalen.

Det er rett og slett vakkert når gode løsninger kombineres slik at summen blir mer en enkeltdelene!

Ta kontakt her dersom du ønsker en uforpliktende samtale om våre løsninger for utsendelse av personlig lenke via SMS.