Misjonsselskapets ungdom bruker SMS også for betaling av medlemskap. Ved å sende SMS til kodeord NMSU MEDLEM kan du melde deg inn. Ønsker du å betale ditt medlemskap, sender du NMSU BETAL. En effektiv måte å rekruttere nye medlemmer på, betale og evt. purre ikke-betalte medlemskap.


NMSU har en løsning som gjør at du kan sende SMS med kodeord NMSU MEDLEM for å melde deg inn. Det sjekkes da først om du allerede er medlem. Om du ikke er, blir medlemsavtale opprettet og medlemskapet betalt.

Om det viser seg at du allerede er medlem, registreres betaling på ditt medlemskap. Du kan også sende NMSU BETAL for å betale eksisterende medlemskap. Om du allerede har betalt, får du eventuelt melding om dette.

Løsningen er enkel og smart, og et velegnet verktøy for å rekruttere nye medlemmer – for eksempel på en leir, en generalforsamling, konsert eller annet. – Og også for å purre ubetalte medlemskap ved å sende ut en SMS til alle medlemmer og minne om at kontingenten kan betales via det aktuelle kodeordet. Kjapt, trygt og billig!

Ta kontakt her dersom du ønsker en uforpliktende samtale om SMS-betaling.