ProFundo og Dialog Norge inviterer ProFundo-kunder til samling hos ProFundo i Kristiansand med presentasjon av den nye løsningen aptXact.


aptXact er en løsning for oppfølging av givere.

Hensikten er automatisert håndtering og presis dialog. I første omgang gjelder løsningen håndtering av potensielle og faste givere. Løsningen har smarte muligheter helt fra rekruttering, gjennom hele verdikjeden og til du har dine mest trofaste givere og beste ambassadører.

Hemmeligheten ligger i automatisk identifikasjon av både gode og kritiske stadier på giverreisen. Det handler om effektivitet, bedre giveropplevelse og mer penger til formålet.

Løsningen omfatter automatisering, digitalisering, men også personlige oppfølgingsløp og analyseverktøy for kontinuerlig forbedring. Vi vurderer aptXact som ett element i satsingen på Fantasisk Fundraising.

Løsningen ble lansert i Oslo 27. september. 26. oktober presenterer vi den også for venner i Kristiansand.

Sted: ProFundom Kjøita 19 i Kristiansand
Tid: Torsdag 26.oktober klokken 1000 – 1200
Pris: gratis for ProFundo-kunder

 

Påmelding her: