Fundraising handler ikke om penger, men om å se våre medmennesker og å forandre liv...


Når vi jobber for frivillige organisasjoner blir vi ofte rørt og berørt av det vi leser og hører.

Når et lite barn i livets glade begynnelse, løftes frem av Foreningen for hjertesyke barn fordi det trenger nytt hjerte for å oppleve neste vår…

Når vi leser om Alalay som ved støtte fra Strømmestiftelsen gir gatebarna i Bolivia trygghet og tak over hodet…

Og når vi hører om en sliten trailersjøfør som fant litt felleskap og hjem i Sjømannskirken i Hamburg…

– da er det ikke alltid like lett å ha et profesjonelt forhold til jobben vi gjør. Eller kanskje det er nettopp dette som er å være profesjonell i vår bransje?

Å være profesjonell handler i alle fall ikke om å være uberørt. Ofte tvert imot. Det har selvfølgelig med å kunne et fag, takle utfordringer, være effektiv og håndtere nødvendige verktøy bra. Men profesjonelt innsamlingsarbeid handler mye om å berøre og bli berørt.

Vår gamle læresetning sier at ‘folk gir til folk.’ Den er bare så lett å glemme i en travel hverdag. Så lett å glemme nøden bak tallene, skjebnene bak prosjektene, hjertesaken bak organisasjonen og enkeltmennesket i folkehavet.

Har du noen gang blitt rørt av å høre om administrasjonsbehov?
Har du fått tårer i øynene av at kampanjeresultatene nærmer seg budsjettet?
Har du kjent hjertet slå fort fordi antall prosjekter har økt?
Eller ønsket å gi en ekstragave for å bedre organisasjonsstrukturen?

Ja kanskje, men da jobber du trolig selv i markedsavdelingen.

Folk gir til folk. Ikke til prosjekter eller katastrofer. Målet for våre kampanjer er ikke administrasjon eller organisasjon.

Svein Mollekleiv satte ord på det den gang han var generalsekretær i Norges Rødekors:

«Vi må forstå at vi ikke snakker om millioner som dør av sult i Sudan eller Nord-Korea. Vi snakker om mange enkeltmennesker.»

Fundraising handler ikke om penger, men om å se våre medmennesker og å forandre liv. Profesjonelt innsamlingsarbeid handler om å våge å være nær; være så tett på at jeg kan se hjertesaken bak all innpakningen, se mennesket bak storyen, skjebnene bak alle tallene og nøden i øynene.

Tenk å være så proff at det går til hjertet.

Asbjørn Andås