Hva sier folk om ProFundo Creative?


Et lite og litt annerledes byrå. Vi brenner for at din sak skal kommuniseres på en måte som viser frem deres virkelige hjerte til de riktige mottakerne.

 

Stine Sofies Stiftelse
Samarbeidet med ProFundo er GULL for oss. Løsningene er fremtidsrettet og vi får god rådgivning både på teknisk support og på kommunikasjon. De er oppdaterte på det som er nytt, og kommer med tips om integrasjoner vi kan dra nytte av. Siden vi er en liten administrasjon gjør samarbeidet med ProFundo oss mindre sårbare, og vi kan oppnå mer. Vi kan booste med ekstra kapasitet fra ProFundo CREATIVE på tekst, design og prosjektledelse når vi skal ha kampanjer.

-Tone Vareberg, daglig leder

 

LUB
Landsforeningen uventet barnedød engasjerte ProFundo til å lede oss gjennom en kreativ workshop der målet var å utvikle nye måter å kommunisere med våre givere. ProFundos tekstforfattere og grafiske designer imponerte oss med deres evne til å fange essensen i vårt arbeid og omsette dette til tydelige budskap rettet mot givere. I forlengelsen av workshop’en har ProFundo bistått oss med planlegging og gjennomføring av årets julekampanje. Ideer fra workshop’en ble dermed raskt realisert. ProFundo har i dette arbeidet demonstrert innsamlingsfaglig styrke og vi har underveis erfart trygghet for at alt ved denne DM-kampanjen har blitt ivaretatt på beste måte.

– Trond Mathiesen, generalsekretær

 

Solgårdens venner
Når lydhør samhandling, gode innspill og råd er en del av konseptet kreative prosjekter, skapes et grunnlag for flott resultat. Når produktet så blir levert på rett tid som en selvfølgelig del av oppdraget, – ja, da vet jeg hvor jeg skal henvende meg for neste oppdrag.

– Tormod Mjaaseth, styreleder

 

Norsk Folkehjelp
Vi er svært fornøyde med ProFundo som samarbeidspartnere. Både som strategiske rådgivere generelt og også i det kreative arbeidet med å visualisere vårt arbeid i form av nye innmeldings- og velkomstbrosjyre. De nye brosjyrene er et løft. Det var svært nyttig å bli utfordret i prosessen der deler av arbeidet skulle løftes frem, det var mange HVORFOR underveis. Kunnskapsrike rådgivere og raske tilbakemeldinger.

– Cecilia Skepp-Antonisen, rådgiver private givere