Etter god respons på den første ringekampanjen i NMS i nyere tid, vil organisasjonen satse videre på direkte kontakt med givere.


T: Marit Mjølsneset, NMS

–Jeg er i utgangspunktet skeptisk til folk som ringer og ber om penger, men når det blir gjort på en skikkelig måte ser vi at det både er effektivt og oppleves greit for dem som blir oppringt. Selv fikk jeg nylig en telefon fra Bibelselskapet, og det ble en hyggelig samtale der jeg satt igjen med en god følelse etterpå.

 
Dette sier Else Storaas Vatne, leder for giveroppfølging i NMS. Hun innrømmer at det har sittet langt inne for organisasjonen å begynne med telefonkampanjer, men etter suksessen forrige gang har man blitt mer frimodig. Ringekampanjen tidligere i år resulterte i hele 600 000 kroner mer i året til å jobbe for å utrydde fattigdom, dele troen på Jesus og bekjempe urettferdighet.

 
Spør sjelden
Kampanjene går ut på å ringe personer som allerede gir til NMS og spørre om de kan tenkte seg å øke det månedlige beløpet. Denne gangen er det en annen givergruppe enn sist som blir oppringt, slik at ingen skal bli spurt flere ganger på kort tid.

– Hva tror du er grunnen til at hver tredje person som ble oppringt sa ja til å øke sitt giverbeløp til organisasjonen?

– Det kan være fordi vi faktisk sjelden spør de som allerede gir om å øke beløpet. Dette er en enkel måte for folk å justere opp den månedlige gaven til NMS på.

 
Forandrer liv
Selv finner Vatne mye motivasjon til arbeidet med å skaffe mer midler i egen erfaring. Etter 14 år som NMS-misjonær i Kamerun og Mali har hun sett hvilken forskjell våre penger og bønner gjør i menneskers liv.

– Vi som kristne i rike Norge, har et ansvar for å dele av det vi har fått, både av materiell rikdom og troen på Jesus, sier hun.

 
 
Ta kontakt her dersom du ønsker en uforpliktende samtale om økekampanjer og hjelp til kampanjehåndtering.