Tjenesten en rimelig og enkel, men nytteverdien er meget stor.

Har organisasjonen mange navn uten registrert kjønn, navnetype og fødselsdata? ProFundo har laget en rutine som daglig oppdaterer dette så databasen hele tiden forbedres. Dette gir også stor nytteverdi i forhold til å analysere data, skreddersy budskap i forhold til kvinner, menn og alder – ja også i forhold til målrettet annonsering i sosiale medier.