Har organisasjonen mange navn uten registrert kjønn, navnetype og fødselsdata? ProFundo har laget en rutine som daglig oppdaterer dette slik at databasen hele tiden forbedres.


Dette gir også muligheter for å analysere data, og skreddersy budskap i forhold til kvinner, menn og alder – ja også med tanke på målrettet annonsering i sosiale medier.

Løsningen er tredelt hvor første trinn søker frem alle som har ukjent navnetype, men gyldig personnummer. Disse får avledet kjønn og fødselsdata basert på fødselsnummeret.

Neste trinn søker gjennom databasen og finner personer uten registrert kjønn og som derfor har navnetype ‘ukjent.’ Deretter sjekker den hvert navn for å se om det finnes et bestemt antall andre forekomster av samme fornavn i databasen som faktisk har definert kjønn og navnetype. På bakgrunn av dette påføres så korrekt kjønn.

Tredje trinn søker frem navn som mangler fødselsdag, måned eller år, men som har gyldig personnummer. Disse får så avledet fødselsdata basert på de første sifrene i fødselsnummeret.

Tjenesten er rimelig og enkel, men nytteverdien er meget stor. Jobben kjøres daglig der det også gis rapportering om ønskelig. Aktuelt for din organisasjon?

Ta kontakt her dersom du ønsker en uforpliktende samtale om hvordan du kan komme i gang med rutinen for kjønn og fødselsnummerpåføring.