I 2018 hadde vi gleden av å ønske velkommen til blant annet ADHD Norge, Antirasistisk senter, Bibelselskapet og Ungdom i oppdrag. Fire svært forskjellige organisasjoner, både i størrelse, sammensetning og arbeidsform.


Hver ny organisasjon inn i ProFundo-familien har med seg nye utfordringer til oss, og det elsker vi. Det er løsningene på hver enkelt utfordring som gjør systemene våre stadig bedre, både på integrasjoner, automatikk og analyse. I 2018 satt vi i gang ADHD Norge, Ungdom i Oppdrag, Antirasistisk senter og Bibelselskapet. Fire organisasjonene som har vært svært forskjellige, både i størrelse, sammensetning og arbeidsform. I tillegg har vi også fått i gang flere norske menigheter med egen database hos oss.
Akkurat nå er vi i gang med oppstart for organisasjonen Voksne for Barn, som skal i drift nå i 2019.

Velkommen skal dere være alle sammen. Vi gleder oss til å jobbe med dere for vekst inn i dette nye året!

Vi valgte ProFundo fordi deres systemer er godt tilpasset våre behov. I tillegg får vi dra nytte av deres kompetanse og engasjement.

Andreas Nordli, nasjonal leder
Ungdom i Oppdrag

 Vårt gamle innsamlingssystem hadde tjent oss godt i mange år, men dessverre så var det ikke oppdatert mtp digitale kommunikasjon- og innsamlingsløsninger. Vi så derfor etter et innsamlingssystem som kunne hjelpe oss med dette, er etablert på det norske markedet og om mulig kunne gjøre oss mindre sårbare på personellsiden. Etter en nøye vurdering bestemte vi oss for Profundo og Tindra.

Ann-Catherine O. Kvistad, Innsamlingsleder
Bibelselskapet

 

ADHD Norge
ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Med cirka 10.000 medlemmer er ADHD Norge den største frivillige organisasjonen innen psykisk helse.
 

 

 


Antirasistisk senter
Antirasistisk senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. De arbeider for å avdekke og dokumentere rasisme, og bevisstgjøre mot diskriminering. Senteret drifter også karrieresenteret Jobb X og ressurssenteret Agenda X.
 

 

 

 

 

Bibelselskapet
Det Norske Bibelselskap er både et av Norges eldste forlagshus, men også med i et fellesskap av bibelselskaper i mer enn 200 land. Sammen er de verdens største aktør når det gjelder oversettelse, utgivelse og distribusjon av Bibelen, men også aktive innen områder som hiv/aids, traumearbeid og leseopplæring.

 

 

 

 

Ungdom i Oppdrag.
Ungdom i Oppdrag er norgesarbeidet til den internasjonale, kristne misjons- og ungdomsbevegelsen Youth with a Mission (YWAM). Organisasjonen har ni sentere i Norge, en stab på 300 medarbeidere i Norge, og mer enn hundre utsendinger utenlands.

 

 

 

 

Voksne for barn
Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn. Voksne for Barns visjon er at hele samfunnet skal sette barn og unges behov først.