11. desember presenterte Deloitte Norge deres nye Fundraisingsrapport. En tydelig tendens viser at Facebook-fundraising er hot. Nå begynner inntektene å komme. "Alle" har fokus på dette, men inntektene kommer ujevnt. Kartleggingen gjelder 2016-2017. Hos ProFundo ser vi enda tydeligere utvikling fra 2017 til 2018, og opplever markant økning (44%) i antall organisasjoner som jobber systematisk med crowdfunding.


I 1996 publiserte Dagens Næringsliv en kronikk med tittelen «Internett er en flopp!» Historien har lært oss noe om ydmykhet når det gjelder å uttale seg bastant om fremtidens teknologi. Det er ikke lenge siden crowdfunding etablerte seg som begrep i vår bransje. Også her var skepsisen stor og troen laber i forhold til om dette kom til å bety særlig i det lange løp.

 

Enda utgjør crowdfunding kanskje bare 1% av totalt innsamlede midler og resultatene svinger dramatisk avhengig av om man lykkes med å få til store viraleffekter eller ikke. Men crowdfunding er ingen flopp, og her bør norske fundraisere følge med i timen.

 

Ted Hart, leder bl.a. for Charities Aid Foundation of America, lanserte i 2012 begrepet The Aunt Mable Effect. Det opplagte ble satt i system. Du lytter selvfølgelig mer til en anbefaling fra din kjære snille tante, enn fra en ‘fremmed’ organisasjon som ber om oppmerksomhet. I dag har vi mer erfaring på området. I dag har vi lært mer. Vi kaller tantene for influencers, og vi vet at dersom vi får dem med på laget, kan kampanjer ta helt av og organisasjoner bli til folkebevegelser.

 

En uttalelse som ble referert i forrige fundraisingsrapport fra Deloitte lød: Vi trenger ikke organisasjonene mer! Du kan dra på ferie til Uganda og finne et barnesykehus du ønsker å støtte, reise hjem og samle inn penger via Facebook og Min Innsamling. Dette er skyggesiden av moderne crowdfunding.

 

Trygge organisasjoner bør stå rakrygget opp og tale tydelig her! Dersom det er slik at alle kan starte sin egen innsamlingsaksjon via Facebook, hvorfor trenger vi da Norges Innsamlingsråd med alle dets medlemmer av organisasjoner og leverandører? Fordi det handler om mer enn penger.

 

Hvem skal sikre at pengene virkelig når frem til dem som trenger det? Hvem skal sikre den langsiktige oppfølgingen så nødhjelp blir livshjelp? Hvem skal si hva pengene bør brukes til ut fra god faglig og profesjonell vurdering? Hvem skal passe på at ikke jeg stikker pengene i egen lomme? Hvem sikrer at penger fortsatt kommer inn når jeg og mine venner ikke gidder å gi mer? Og … hvem får til å begeistre nye givere for saken – når jeg og mine venner går lei – mens behovene for hjelp fortsatt er enorme? Det skal organisasjonene sørge for. -Og vår fantastisk flinke innsamlingsbransje som nå begynner å ta styring på og foredle norsk crowdfunding. Vi begynner rett og slett å se konturene av noe vakkert!

 

Asbjørn Andås


Klikk her om du ønsker en uforpliktende samtale med noen hos ProFundo om løsninger for crowdfunding