Norges Innsamlingsråd • Digitalt medlemsmøte:

 

Norsk standard for fundraising performance

Levetid, churn, giversammensetning, rekrutteringsrate, Vipps-retention og major donors; Begrepsfloraen er stor, både på norsk og engelsk, og beregningsmåtene mange. Målet er å definere en norsk standard for måling av de viktigste indikatorene for «fundraising performance».

En arbeidsgruppe er igang med å definere en norsk standard for måling av de viktigste indikatorene for «fundraising performance». Slik sikrer vi at bransjen arbeider etter felles måleindikatorer og at vi kan sammenligne tall på tvers av organisasjoner.

Arbeidet gjennomføres under ledelse av ProFundo i samarbeid med Norges Innsamlingsråd, Deloitte og erfarne referansepersoner i Blindeforbundet, Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, Leger uten grenser, Misjonsselskapet, Plan, Regnskogfondet, Røde Kors og Sjømannskirken. I tillegg har vi fått støtte fra Innovasjon Norge.

Velkommen til medlemsmøte der vi presenterer arbeidet så langt og der du kan gi dine tilbakemeldinger.

Dato: 14. januar 2021 • Kl. 10.00 – 11.30 • På Zoom

 

Påmelding gjør du her: