Del denne artikkelen:

God erfaring med å sende våre ansatte på disse arrangementene

Vi kjenner allerede ProFundo godt, og har hatt ansatte her som har tatt Fundraising- utdannelsen med ganske gode erfaringer. Vi holder oss også oppdatert på ProFundos ulike kurs og fagdager, og har god erfaring med å sende våre ansatte på disse arrangementene. Dette er noe vi kommer til å fortsette med, og vi setter pris på å få invitasjon.

Jørgen Lyse Sanda, fadderkoordinator Plan International Norge

Rådgivning mer enn systemsupport

Når andre snakket om rådgivning, mente de hvordan vi kunne bli bedre på systemet. Når ProFundo snakket om rådgivning mente de hvordan vi kunne bli bedre på fundraising.

Dag Albert Bårnes, administrasjons- og økonomileder hos Caritas

Redusere sårbarhet og avhengighet av enkeltpersoner

Kirkens Bymisjon inngikk samarbeid med ProFundo i 2011 og valgte med det å drifte «gullet» (giverdatabasen) utenfor eget hus og å overlate ansvaret for en del arbeidsoppgaver til ekstern leverandør. Dette var et bevisst valg for å redusere sårbarhet og avhengighet av enkeltpersoner i egen organisasjon. Kirkens Bymisjon er svært godt fornøyd med dette valget, og har aldri angret.

Hans Jacob Torkildsen, Markedssjef Kirkens Bymisjon

Kunnskapsrike rådgivere og raske tilbakemeldinger

Vi er svært fornøyde med ProFundo som strategisk rådgiver og på kreativt. Kunnskapsrike rådgivere og raske tilbakemeldinger! De nye brosjyrene er et løft.

Cecilia Skepp Antonissen, markedsrådgiver Norsk Folkehjelp

Ledende på fundraising i Norge

Amnesty har ved flere anledninger benyttet Stephen Pidgeon når ProFundo har ham i Norge. Vi opplever ProFundo-miljøet som ledende på fundraising i Norge. De hjelper oss til å prestere bedre. Vi setter pris på det faglige initiativet deres, og gleder oss til videre samarbeid. Vi anbefaler flere å «oppdage» ProFundo.

Jørgen Lindbäck-Larsen,
Markedssjef Amnesty Norge

Samarbeidet preges fortsatt av tillit og begeistring

Strømmestiftelsen har fulgt ProFundo siden oppstarten. Flere av våre tidligere ansatte var med i selve etableringen. Samarbeidet preges fortsatt av tillit og begeistring. Profundo er en aktør som har solid fagkompetanse på innsamling, og et godt CRM system.

Kristine Storesletten Sødal, Generalsekretær Strømmestiftelsen

Quietly impressive and fun to work with

I find ProFundo quietly impressive and fun to work with. Clayton Burnett is proud to work with ProFundo. We also find them a real pleasure, not just because of their technical competence and fundraising knowledge but also because they are natural adventurers, willing to try anything, never self-satisfied or content to be merely good enough, always calm and unflappable, always improving, always fun. And, of course, we’re always happy to come to Norway. And Norwegian fundraisers are welcome to sign up for my free blog at http://www.kenburnett.com.

Ken Burnett, Fundraising Expert Clayton Burnett

Kvalitetssikring

Med få ansatte og stor aktivitet er det godt å ha eksterne partnere som kan veilede og bistå enten oppdragene er små eller store. I Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (Barnekreftforeningen fra 1.1.2013) vet vi at ProFundo bistår oss uansett. Mulighetene er mange og viktig for oss å vite at ProFundo til enhver tid har den oversikten som vi trenger!

Elisabeth Hermansen, tidl. daglig leder Barnekreftforeningen

ProFundos masterclass var en ‘mindblowing experience'

Jeg har ikke noen formell utdanning som fundraiser. Min motivasjon for å bli med var å bli bedre til det jeg holder på med. Jeg fikk mange aha-opplevelser, for å si det sånn. Og jeg er en bedre fundraiser nå enn da jeg dro, det er helt sikkert. Det som jeg kommer til å ta med meg videre er at det først og fremst er sterke emosjonelle budskap som forandrer adferd på sikt.

Bernt Heder Dillum, Historieforteller Redd Barna
Deltaker på The Emotional fundraising masterclass 2013

Flott sparringspartner i det daglige arbeidet

ProFundo er en flott sparringspartner rundt det daglige arbeidet med å ivareta kontakten med giverne våre. Vår kontaktperson i Profundo kommer med nyttige innspill og forslag, og er veldig tilgjengelig når vi trenger hjelp eller råd. Det er viktig for en organisasjon med en liten administrasjon.

Lene Loftesnes, Daglig leder Norsk Nødhjelp

ProFundo’s clients are making tremendous strides forward…

ProFundo, and specifically Svein Age Johanson, is a leading player in the Norwegian charity sector. I visit four or five times a year, working with ProFundo clients and others helping them to use their data more strategically and to be clear and consistent with their message. And some of their clients now visit me in the UK as well. This is exciting work, ProFundo’s clients are making tremendous strides forward.

Stephen Pidgeon, Principal Consultant Tangible

Delighted to have entered into partnership with ProFundo

Revolutionise are delighted to have entered into partnership with ProFundo. We believe in working with the most insightful, knowledgeable and professional partners to the betterment of the voluntary sector worldwide. In Norway, there is one such organisation which stands out in all three categories, and it is ProFundo. We are delighted to be working with Svein Åge, Asbjørn and the whole ProFundo team.

Alan Clayton, Chairman at Alan Clayton Associates

Hvetebrødsdagene er over, forelskelsen har lagt seg – og forholdet bygger seg sterkere.

Regnskogfondet inngikk et samarbeid med ProFundo i 2004. All oppfølging i forhold til våre givere og støttespillere, er knyttet opp til ProFundo. Verktøyet fungerer godt og tilfredsstiller alle våre ønsker. Aller viktigst er dog menneskene som betjener, utvikler og følger opp. Det er nettopp her forelskelsen iblant dukker opp, viljen til å lytte, ønske om å være gode og evnen til endringer. Vi er en relativt liten organisasjon og vi må ha fokus på våre resultater. Og vite at vi har ProFundo i ryggen i den del av vårt arbeid, er viktig. Samtidig vil vi også understreke evnen til nytenking, visjonære ideer innenfor givermarkedet og involvering av kundene som viktige deler av vårt forhold.

Anne Kristin Ulleberg, Leder marked og administrasjon Regnskogfondet

Klart å bygge opp en solid giverdatabase!

-Vi har hatt stor nytte av vårt samarbeid med Profundo gjennom snart 10 år. Støtteforeningen for Kreftrammede, SfK har få ansatte og mye å gjøre. Derfor er vi avhenig av å ha dyktige rådgivere/ samarbeidspartnere i ryggen. I tett samarbeid med Profundo har vi klart i bygge opp en solid giverdatabase. Tidligere hadde vi flest givere fra næringslivet, nå er over halvparten av våre inntekter fra private givere takket være et godt CRM system og rådgivning. Vi har tilegnet oss mye fagkunnskap om innsamling gjennom rådgivning og kurs/foredrag i regi av Profundo. Det alltid godt å møte dyktige og effektive fagfolk som Profundo.

Marianne Kristiansen, Daglig leder Støtteforeningen for Kreftrammede, SfK

Hjulpet oss til å se flere sider

Avisen Dagen er svært fornøyd med samarbeidet vi har med ProFundo. Vi ønsker å ta på alvor våre kunder og støttespillere, og ProFundo har på en flott måte hjulpet oss til å se flere sider av dette arbeidet.

Geir Morten Nilsen, Administrerende direktør Dagen